Studentski teatar gostovao u KP domu u Spužu


Predstava Studentskog teatra iz Podgorice, “Treće veče”, parodija na muzička takmičenja u regionu, izvedena je u prostorijama Kazneno-popravnog doma u Spužu. Izvođenje predstave inicirali su direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija iz Podgorice, Nataša Radonjić, i direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, Milan Tomić, a organizator kulturnih i sportskih aktivnosti za zatvorenike, Grupe za tretman, Marko Odalović, koordinirao ukupan program.

Objavljeno: 19. 07. 2019 - 09:58

Predstava je izvedena u okviru plana kulturnih aktivnosti UIKS-a, shodno evropskim standardima i inicijativama međunarodne zajednice na planu resocijalizacije lica na izdržavanju kazne zatvorom, kao i stvaranja boljih uslova za njihovu naknadnu integraciju u civilno društvo.

Nastup u ovoj ustanovi za Studentski teatar nije bio novina, jer su njegovi članovi već u više navrata gostovali u muškom i ženskom dijelu KP-doma. Odziv zatvorenika je i ovog puta bio značajan, pa ih je na predstavi bilo preko dvjesta. Pomalo nestvaran utisak proizvodila je i činjenica što su se svi prisutni ponašali korektno, kao i publika na bilo kojoj drugoj destinaciji, pa je sve djelovalo kao u bilo kojem centru kulture u Crnoj Gori.

Tokom izvođenja komada bilo je aplauza i smijeha, a poseban trenutak nastao je kad su na scenu, na polovini predstave, među odrasle glumice izašle dvije djevojčice. Tajac među prisutnima prekinut je spontanim aplauzima, jer su lica na izdržavanju kazne zatvorom prepoznala u dječjim likovima i svoje najmilije kod svojih kuća.

Na kraju predstave mladi glumci amateri, posebno Adriana Žolja Bošković u glavnoj ulozi, nagrađeni su aplauzima zahvalnosti svih zatvorenika za novi kulturni sadržaj u njihovoj uobičajenoj svakodnevici. Ovakav zaključak predstavlja i otvoren poziv kulturnim poslenicima u Crnoj Gori i šire, da se više odazivaju na slične inicijative, koje imaju samo pozitivne efekte.

U predstavi, koja je na Bjelopoljskom festivalu u junu ove godine dobila i četiri nagrade, u KP-domu su nastupile Adriana Žolja Bošković, pjesnikinja Danijela Jovanović, i gimnazijalke Nora Pavićević, Milica Đaković, Hana Škrijelj i Sofija Drakulović, kao i dvije djevojčice, Lara Obradović i Luna Bošković.