Znate li zašto su semafori baš crvene, žute i zelene boje?

Prvi semafori na svijetu bile su plinske svjetiljke postavljene kod Vestminsterske palate u Londonu 1868. godine. Njima se upravljalo ručno, a bili su aktivni samo noću.

Objavljeno: 20. 07. 2019 - 20:14

Prvi semafori na struju uvedeni su u Detroitu u SAD-u 1912. godine. Policajac Lester Vajer služio se kutijom sa svjetlima u dvije boje (crveno za stani i zeleno za kreni) te zvoncem kojim je upozoravao pješake kada će se izmijeniti.

Do uvođenja treće boje došlo je 1920., takođe u SAD-u. Policajac Vilijam Pots uveo je treću boju – jantarnu, koju je kasnije zamijenila žuta.

Crvena svjetlost ima najdužu talasnu dužinu, što znači da se manje raspršuje nego druge boje. Crvena je boja, dakle, izabrana jer najviše privlači pažnju.