Crnu Goru još nije priznalo 13 zemalja

Crnu Goru kao nezavisnu državu priznale su 182 države svijeta, a sa isto toliko zemalja naša država uspostavila je diplomatske odnose, navodi se u podacima na sajtu Ministarstva vanjskih poslova

Objavljeno: 21. 07. 2019 - 07:29

Od ukupno 194 zemlje svijeta, našu državu nije priznalo njih 13 i to: Barbados, Belize, Butan, Ekvatorijalna Gvineja, Jemen, Kamerun, Madagaskar, Maršalska Ostrva, Nigerija, Papua Nova Gvineja, Somalija, Sveti Toma i Principi i Tonga.

ISLAND PRVI

Prva država koja je priznala nezavisnost Crne Gore bila je Island. Ta zemlja našu nezavisnost je priznala 8. juna. Među prvim zemljama koje su priznale crnogorsku nezavisnost bile su Rusija, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Rumunija, Bugarska, Italija, Belgija, Alžir, Andora… Island je bila i prva zemlja koja je ratifikovala Sporazum o pristupanju Crne Gore NATO. Posljednja zemlja koja je priznala Crnu Goru su Bahami, koji su to tek učinili 2017. godine kada su uspostavljeni i diplomatski odnosi. Kada su u pitanju diplomatski odnosi, Crna Gora ih nema (osim sa zemljama koje je nijesu priznale), još ni sa Republikom Kiribati, koja je priz n a l a C r n u G o r u k a o nezavisnu tek 2014. godine, ali sa njom nije uspostavila diplomatske odnose. Hrvatsku, koja je nezavisnost proglasila prije 28 godina, nije priznalo 15 država svijeta. Tako Hrvatsku nijesu priznali Bahami, Burundi, Butan, Džibuti, Južni Sudan, Kiribati, Liberija, Maršalska Ostrva, Niger, Ruanda, Somalija, Centralnoafrička Republika, Svazi, Sveti Kristofor i Nevis, Tonga i Tuvalu.

PREDSTAVNIŠTVA

Kada su u pitanju diplomatska predstavništva, Crna Gora ima otvorene ambasade naše zemlje u 30 zemalja svijeta, šest stalnih misija i četiri generalna konzulata u zemljama u inostranstvu. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima u inostranstvu zaposleno je 207 lica, od čega 151 osoba radi u ambasadama širom svijeta. Prema objavljeniom podacima, Crna Gora ima ambasade u Albaniji, Argentini, Austriji, Kraljevini Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji, na Kosovu, u Kini, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji. Ambasade naše zemlje postoje i u Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Moskvi, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Sloveniji, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Hrvatskoj, Ukrajini, Švajcarskoj Konfederaciji, Španiji, Danskoj, Holandiji.

 Takođe, Crna Gora ima ambasadu pri Svetoj Stolici i Suverenom malteškom viteškom redu, sa sjedištem u Rimu. Crna Gora ima šest stalnih misija pri međunarodnim organizacijama, između ostalih misija pri Evropskoj uniji, sa sjedištem u Briselu, stalna misija pri Organizaciji Ujedinjenih nacija, sa sjedištem u Njujorku, stalna misija pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i specijalnim organizacijama UN, sa sjedištem u Beču, te pri NATO-u u Briselu.

Takođe, Crna Gora ima predstavnika u Stalnoj misiji pri Ujedinjenim nacijama (UN) i drugim međunarodnim organizacijama i Stalnoj misiji pri Savjetu Evrope (SE), sa sjedištem u Strazburu.