NVO ne dolaze na sastanke, pa onda u medijima kritikuju Vladu

Vlada je svjesna značaja civilnog društva za proces pristupanja Crne Gore EU i zato smo iskreno okrenuti ka kontinuiranom unapređenju direktnog dijaloga između Vlade i civilnog društva, kazao je premijer Duško Marković.

Objavljeno: 22. 07. 2019 - 10:25

„Čvrstog sam stava da vaša specifična znanja, praktično iskustvo i kritičko viđenje stvari, uokvireno u konkretne i konstruktivne predloge, mogu podići kvalitet i brzinu našeg pregovaračkog procesa“, rekao je predsjednik Marković na otvaranju okruglog stola „Saradnja Vlade i NVO u procesu pristupanja EU“ koji je organizovao Generalni sekretarijat Vlade.
 
Izrazivši očekivanje da će današnji dijalog biti koristan i za Vladu i za NVO sektor, premijer Marković je ponovio apel upućen i civilnom sektoru i političkim partijama: ujedinimo naše potencijale, znanje i snagu da zajedničkim pregnućem ostvarimo trenutno najvažniji nacionalni cilj – priključenje EU.
 
„Apelujem da obnovimo povjerenje u zajednički rad, jer samo tako možemo pojačati sinergiju svih crnogorskih potencijala. To možda nije jedini, ali je bez ikakve dileme najsigurniji i najbrži put do našeg članstva u EU“, istakao je predsjednik Vlade Crne Gore.

Učestalost dijaloga ukazuje na aktuelnost teme
 
Osvrćući se na učestalost međusobnog dijaloga, premijer je kazao da to ukazuje da je tema integracija aktuelna i inspirativna kao da ni Vlada ni NVO nijesu zadovoljni u potpunosti nivoom ostvarene saradnje. Predsjednik Marković je rekao da Crna Gora ulazi u novu, zahtjevniju fazu zatvaranja pregovora kao i da se, nakon evropskih izbora, mijenja rukovodeća struktura u Briselu.
 
„Vjerujemo, naravno, da će strategije i opredjeljenja EU kada je riječ o proširenju na Zapadni Balkan ostati nepromijenjeni, ali je činjenica da ponekad puno toga zavisi i od ličnog angažmana i posvećenosti onih koji će dobiti priliku da tu strategiju i ta opredjeljenja sprovode u život“, kazao je predsjednik Marković i dodao da vjeruje da postoji značajan prostor za sinergiju naših potencijala na ovom pitanju.

Određeni broj NVO preko medija iznosi političke stavove
 
On je podsjetio da je Crna Gora prva od svih država koje su pregovarale sa EU, u svoju pregovaračku strukturu uključila u značajnoj mjeri NVO, te da broj predstavnika civilnog društva nije smanjivan prilikom nedavne racionalizacije pregovaračke strukture.

dusko-markovic-sastanak-sa-nvo-2
 
„Tom odlukom, Vlada je zapravo pokazala da je zaista otvorena za sve predstavnike civilnog društva, kroz njihovo direktno učešće u radnim grupama za pregovore. Takođe primjećujem da se određeni broj predstavnika NVO sektora ne pojavljuje na radnim sastancima, dok se na pozive šefova radnih grupa redovno odazovu. Volio bih da čujem objašnjenje za to. Svjedoci smo da umjesto da vodimo raspravu u krugu radne grupe gdje sa direktnim angažmanom možemo doprinijeti konkretnom i argumentovanom unaprjeđenju javnih politika, određeni broj NVO sektora koristi medije kao podijum za artikulisanje svojih, najčešće političkih stavova. Smatram da takav pristup ne doprinosi poboljšanju stanja u pregovaračkom procesu za koji su NVO preduzele obavezu u okviru radnih grupa“, dodao je Marković.

Mi smo dio jednog tima

On je istakao i da ponekad ima utisak da predstavnici crnogorskih NVO do kraja transparentno brane i zastupaju svaku poziciju evropskih pregovarača, zaboravljajući da su oni zapravo članovi, figurativno rečeno, crnogorskog tima.
 
„Dakle, bilo bi logično da smo mi jedan tim, a da EU ima svoj tim! Kažem, stičem utisak da se ne ponašamo uvijek tako i sugerišem da otvoren, beskompromisan dijalog vodimo unutar radnih grupa i da na osnovu takvog dijaloga dolazimo do zajedničke platforme, koju ćemo onda zajedno i braniti u dijalogu sa partnerima iz Brisela“, rekao je premijer.
 
Ponovivši nedvosmislenu spremnost za saradnju i puno razumijevanje za ulogu i značaj civilnog sektora, premijer je pozvao predstavnike NVO da iznesu prigovore na Vladu i premijera u kontekstu saradnje sa njima.
 
„Radovalo bi me kada bih od vas čuo i da li prepoznajete sve potencijale civilnog društva i da li ih odvajate od parapolitičkog djelovanja jednog broja NVO. Čini mi se nelogičnim da Vlada baš svakom prilikom i na svakoj temi bude na udaru kritike i da se ne registruju njeni rezultati na planu ekonomskog rasta, finansijske stabilnosti, smanjene nezaposlenosti“, kazao je premijer Marković.

vlada-i-nvo
 
On je dodao da mu se ne čini logičnim ni da iz istih NVO krugova redovno stiže podrška onom dijelu vlasti koji je oličen u opozicionim partijama: „Ne govorim naravno o ukupnom NVO sektoru, ali dakle ne čini mi se logičnim da ne-vladin sektor bude po pravilu anti-vladin“.

Direktorica centra za razvoj NVO Ana Novaković, u ime okupljenih predstavnika NVO sektora kazala je da je saradnja u NVO bez dileme porasla u politički kriterijum za članstvo naše zemlje u EU.

"Činjenica je da su nalazi EU izvjeŠtaja koji se odnose na civilno drustvo gotovo isti. U poslJednjih nekoliko godina izmijenjen je zakon o NVO, donesena uredba o izradi javnih politika...Sve su to koraci koje je Vlada preduzela za razvoj civilnog društva i to ne sporimo", rekla je ona.

Novavkoić ističe da, kada je riječ o finansiranju, svega pet od 15 ministarstava objavilo konkurs u skladu sa zakonskim rokom.

"Jedini kriterijum za izbor u ovim tijelima je da ste dio vlasti. Ako je vlada kao što se predstavlja na braniku ovog procesa onda je i na braniku vladavine prava. Sve dok imamo pravnu nesigurnost teško je razgovarati o drugim temama i jačati saradnju", rekla je ona.

Dina Bajramspahić iz Instituta alternativa smatra da su sastanci radnih grupa besmisleni i da je rasprvaljanje na krajnje tehničkom nivou gubljenje vremena.

"Kad smo u pravu, nemamo veinsku podršku u radnoj grupi pa je i jedini način da zahtjeve iznesemo u medijima i izrazimo nezadovoljstvo zbog neispunjenja tih zahtjeva", zaključila je Bajramspahić.