Počinju pripreme za gradnju mosta preko Morače

Vlada je dala saglasnost Glavnom gradu za pripremne radove za građenje složenog inženjerskog objekta na drugoj dionici na trasi obilaznice sa mostom preko rijeke Morače.

Objavljeno: 29. 07. 2019 - 09:23

U dokumentu koji je Vlada usvojila na sjednici koja je održana prošlog četvrtka piše da pripremni radovi podrazumijevaju geodetsko obilježavanje, krčenje terena, iskop, utovar, i odvoz zemljanog materijala, izvođenje pristupnih puteva, uređenje gradilišnog prostora, pripremu ugradnje šipova i pripremu izgradnje obalnih oporaca, piše Dan.

"Ministarstvu saobraćaja i pomorstva 18. jula se obratio Glavni grad radi davanja saglasnosti Vlade za izvođenje pripremnih radova za građenje složenog inženjerskog objekta na izgradnji druge dionice na trasi obilaznice sa mostom preko rijeke Morače u zahvatu Prostorno urbanističkog plana. Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objkata pripremni radovi za građenje složenog inženjerskog objekta, mogu započeti na osnovu saglasnosti Vlade pod uslovom da je investitor obezbijedio dokaz iz člana 183 stav 2 tačka 6, odnosno dokaz o utvrđivanju javnog interesa, kao i dokaz o prihvatljivosti građenja sa aspekta uticaja na životnu sredinu", piše u Vladinom dokumentu.

U njemu je naznačeno da je Agencija za zaštitu životne sredine dala saglasnost na elaborat procjene uticaja mosta na životnu sredinu u oktobru 2012. godine.

"Planirana izgradnja je u skladu sa smjernicama iz Prostorno urbanističkog plana. Investitor radova je Glavni grad. Glavni projekat rekonstrukcije je urađen na osnovu urbanističko-tehničkih us lova od 17. januara 2018. godine izdatih od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma. Planirana izgradnja mosta na rijeci Morači je druga faza izgradnje jugozapadne obilaznice koja je koncipirana tako da podrži tranzitni i unutrašnji saobraćaj u Podgorici", naznačeno je u Vladinom dokumentu.

Jugozapadna obilaznica je ukupne dužine 3.621 metara, a povezivaće petrovačku sa cetinjskom magistralom. Saobraćajnica će imati četiri trake, nadvožnjak u zoni KAP-a dužine 29,4 metra i novi most preko Morače dužine oko 150 metara.

Rok za završetak kompletnih radova je 2020. godine.