Vešović: Autokefalnost crkve učvrstiće nezavisnost države

Šef podgoričkog DPS-a i zamjenik gradonačelnika Glavnog grada Časlav Vešović, u prvom intervjuu nakon preuzimanja funkcije prvog čovjeka partije u Podgorici, govori za Antenu M da li je moguće istovremeno obavljati te dvije funkcije, može li se jasno razdvojiti partijski od javnog interesa, te otkriva koji su to glavni ciljevi i zadaci kojima će se posvetiti kao predsjednik partije u gradu pod Goricom.

Objavljeno: 01. 08. 2019 - 07:19

Komentarisao je i aktuelne teme - cijeni da će autokefalnost pravoslavne crkve u Crnoj Gori utemeljiti nezavisnost, ali i doprinijeti očuvanju istorije, tradicije i kulture...

Da li je moguće obavljati, istovremeno, funkciju zamjenika gradonačelnika i šefa podgoričkog DPS-a, a da ni jedan posao ne trpi?

''Apsolutno. Riječ je o komplementarnim poslovima. Već duže vrijeme u gradskoj administraciji učestvujem u kreiranju i realizaciji politike razvoja naše društvene zajednice u najširem mogućem smislu te riječi, tako da se novi angažman u partiji , u jednom dijelu, podudara sa onim što već radim. Postoje, međutim, i druge dimenzije tog zaduženja koje zahtijevaju vanredne napore, koje sam bezrezervno spreman da uložim. Za oba posla je moguće postaviti indikatore uspješnosti i objektivno analizirati učinke.''

A, da li je moguće jasno razdvojiti partijski od javnog interesa?

''Mislim da se neopravdano u jednom dijelu javnosti doživljava da su partijski i javni interesi u koliziji.

DPS je vladajuća, državotvorna partija, koja tokom izborne kampanje nudi odgovarajuće programe, na temelju kojih dobija podršku građana. U svim zdravim političkim sistemima, pobjednici izbora su obavezni da realizuju izborni program i na bazi uspješne realizacije i novih ideja se kandiduju za novi mandat. DPS nudi partijski program građanima na bazi javnog interesa.

Dakle javni interes je, u slučaju politike DPS-a, podudaran ili širi pojam od partijskog, a ne njemu suprostavljen.''

Kako članstvo "po dubini" reaguje na koncept autokefalne Pravoslavne crkve Crne Gore?

''U pravoslavnim sveštenim kanonima jurisdikcija crkve je vezana za granice države. To pravilo u našem slučaju ne važi, još uvijek.

Autokefalnost pravoslavne crkve u Crnoj Gori će značiti nastavak utemeljenja državne nezavisnosti, očuvanja naše kulture, istorije i tradicije. Vjerujem da u ovome naše članstvo prepoznaje najbolju motivaciju.

Pogrešan je zaključak onih koji u ovome vide potrebu miješanja politike u crkvena pitanja. Ovdje je riječ o obavezi državne politike da rješava sve društvene probleme i izazove, pa i one koji se tiču zaštite kulturnog i duhovnog indetiteta Crne Gore.''

Eskalira prebrojavanje zaposlenih u državnim institucijama na nacionalnom nivou, s ciljem dokazivanja diskriminacije Srba. Imate li u DPS statistiku članstva i organa stranke, po nacionalnoj osnovi?

''Demokratska partija socijalista je građanska stranka, koja nije i neće građane, pa ni svoje članove, prebrojavati po nacionalnoj pripadnosti.''

Opširniji intervju čitajte na portalu Antene M...