Janović: „Birajte aktivizam vjerujući u njegovu moć!“

“Mladi ljudi u Crnoj Gori imaju znanje i moć da doprinose pozitivnim promjenama i moraju vjerovati da svojim aktivizmom stvaraju bolju budućnost za sebe i društvo kome pripadaju. Odgovornost za poboljšanje položaja mladih ne leži isključivo na državi i njenim institucijama, već i na mladima koji treba da se mobilišu, udružuju, solidarišu, i da nastoje da svojim djelovanjem doprinose unapređenju njihovog položaja u društvu” – istakao je ministar Janović povodom Međunarodnog dana mladih koji se obilježava 12. avgusta. 

Objavljeno: 12. 08. 2019 - 12:55

Vlada Crne Gore i Ministarstvo sporta i mladih u kontinuitetu rade na pružanju podrške mladim ljudima i omladinskim organizacijama u oblasti jačanja njihovih vještina i kompetencija sa ciljem da postanu aktivni građani i nosioci pozitivnih društvenih promjena. Otvoren i partnerski odnos koji Ministarstvo sporta i mladih njeguje sa mladima u različitim oblastima društvenog života, uz puno uvažavanje njihovih ideja i kreativnosti, jedan je od najboljih pokazatelja spremnosti Vlade Crne Gore da osnažuje mlade u njihovom najosjetljivijem periodu sazrijevanja i prelaska u odraslo doba.

“Draga omladino, uz najiskrenije čestitke povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, želim da vam poručim da, poštujući principe jednakosti, dijaloga, tolerancije i odgovornosti, uz njegovanje empatije i senzibilisanosti, razumijevanja i prihvatanja različitosti, birate aktivizam vjerujući u njegovu moć, a u korist dobrobiti vaših lokalnih zajednica i društva u cjelini” – poručio je Janović.