Lipovina: Država koja okreće leđa mladima gledaće u njihova leđa po bijelom svijetu

Povodom Međunarodnog dana mladih koji se od 2000. godine obilježava 12. avgusta, želimo da skrenemo pažnju na aktuelne probleme i izazove sa kojima se susreću sve kategorije mladih u našoj državi i uputimo poziv nadležnima da ozbiljno pristupe rješavanju ovih problema, poručuje Ana Lipovina, predsjednica Foruma mladih SDP Cetinje i članica GO SDP CG.

Objavljeno: 12. 08. 2019 - 16:51

Kaže kako su migracije, visoka stopa nezaposlenosti mladih, neusklađenost obrazovne politike sa potrebama tržišta rada, korupcija u obrazovanju, nedovoljna informisanost, selektivnost pri zapošljavanju samo neki od problema sa kojima se susreću mladi u našoj državi, a na koje država ćuti i ne reaguje.

“Zakon o mladima i Strategija za mlade 2017 – 2021 predstavljaju mrtvo slovo na papiru, pa se što prije mora insistirati na punoj primjeni Zakona i pristupiti izradi sveobuhvatne Strategije za mlade koja će identifikovati i ponuditi konkretna rješenja za većinu problema sa kojima se susreću mlad; navodi ona.

Kako tvrd Lipovina, prema podacima koji su dobijeni realizacijom terenskog istraživanja u okviru projekta „Šta politika i društvo mogu da urade za mlade u Crnoj Gori?“ u organizaciji  Centra za građansko obrazovanje, skoro 50 odsto mladih od 18 do 29 godina izjavilo je da žele da napuste našu zemlju, smatrajući da je to prosperitetnija opcija za njihov dalji razvoj, profesionalno usavršavanje i rješavanje egzistencijalnih problema.

“Sve ovo nam govori da Vlada svojim pasivnim odnosom dodatno stimuliše mlade da napuštaju zemlju. Ukoliko ne želimo da naša zemlja za nekoliko godina bude zemlja u kojoj će živjeti samo penzioneri, smatramo da je posljednji čas da se Vlada okrene mladima i pristupi rješavanju problema sa kojima se susreće naša populacija”, zaključila je Lipovina.