Prije 739 godina u Kotoru održano suđenje Vlasima zbog pljačke

Na današnji dan, 14. avgusta 1280. godine u Kotoru je održano suđenje zbog toga što su neki Vlasi opljačkali Palmu, sina bačvara Rogera.

Objavljeno: 14. 08. 2019 - 09:39

Nikada nećemo saznati otkuda su bili ti Vlasi, ali najbliži su živjeli u planinskim krajevima oko Kotora. Ono glavno u nama stanovnicima Crne Gore, ali i Bosne, Srbije, Hrvatske je - vlaško, mi smo dobrim dijelom potomci dinarskih Vlaha, koje su Mlečani nazivali - Morlaci, i o tome je Analitika objavila mnogo tekstova i priloga.

Postoje tvrdnje, čak i u nauci da je termin Vlah, označavao stočara, to naravno nije istina, i to je demantovao i najveći srpski medievista Sima Ćirković. On je pred smrt (umro 2009), napisao:

Iz dokumenata od 13. do 15. stoljeća vidljivo je da Srbi Vlahe, potomke starosjedilaca, doživljaju kao ‘druge’, različite od sebe…  Sigurno je da se položaj i režim za njih određuju posebnim propisima, koji se nazivaju ’Zakon Vlahom’, nasuprot kojemu stoji ‘Zakon Srbljem’. Isto tako je sigurno da državna vlast nameće segregaciju, najrječitije iskazanu propisom ‘Srbin da se ne ženi u Vlahe…’ (1330) Smisao tih izričitih podataka nisu, međutim, shvaćali tumači izvora iz 19. i 20. stoljeća (osim rijetkih iznimaka), a još manje čitatelji povijesnih knjiga. Činjenica da u državi srpskih vladara postoji, i to masovno, drugi etnički element, teško se dala pomiriti s ‘genealoškom’ hipotezom, prema kojoj su stanovnici srpske države bili potomci Srba doseljenih na Balkanski poluotok.

Unaprijed se zaključivalo da nazivom Vlasi nije opisivan etnos nego status; točno se zapažalo da su Vlasi stočari, a Srbi zemljoradnici, ali iz toga nije slijedilo da su Vlasi Srbi koji se bave stočarstvom… Vlasi nisu podvrsta srpskih stočara, kao što su podrazumijevali i još uvijek podrazumijevaju brojni srpski pisci. Vlasi uopće nisu specifično srpski problem. Oduvijek su živjeli u dinarskome zaleđu jadranske obale, kamo su poslije dolazile i vlaške skupine bježeći pred Turcima. Jedni i drugi su se ulijevali u hrvatsko okruženje, a dijelovi tih skupina su se naseljavali u distriktima primorskih gradova… Vlasi doseljeni u Hrvatsku u 16. stoljeću, iz temelja slavenizirani i kristijanizirani, bili su potencijalni Srbi u jednakoj mjeri kao što su potencijalni Hrvati bili Vlasi Dinare i Istre te doseljenici koji su primili katoličku vjeru.“

(Sima Ćirković, Srbi među europskim narodima, Zagreb, 2008)

Takođe, potpuno je besmislena tvrdnja da je Vlah pogrdan termin koji su Turci upotrjebljavali za pravoslavce, vidimo da su Vlasi živjeli na ovoj teritoriji nekih 100 godina prije najezde Turaka.

Vlah je uvijek tokom istorije bila etnička oznaka.

Arhivski dokument je objavljen u ediciji Monumenta Montenegrina, knjiga VI, tom 3, Kotor i Risan od 1200. do 1350, Podgorica, 2006. godine. Pročitajte sa faksimilâ.

1

1a