U Golubovcima postavljen kontejner za odlaganje starog namještaja

U krugu reciklažnog dvorišta u naselju Goričani radnici Čistoće postavili su kontejner za odlaganje starog namještaja, saopšteno je iz Opštine Golubovci.


Objavljeno: 14. 08. 2019 - 16:26

"Građani mogu besplatno svakog dana od 7 - 19 sati donijeti stari namještaj na reciklažno dvorište i na taj način dati doprinos čistijoj okolini, imajući u vidu da svakodnevno pored puteva, škola i drugih prostora imamo nepropisno odložene različite vrste otpada", navodi se u saopštenju.

Kazali su da se pored kabastog otpada na reciklažnom dvorištu može odložiti i papir, plastični krupni otpad, kartonska ambalaža, PET ambalaža, Al limenke, polietilenska folije, ambalažno staklo, otpadno ravno staklo, gume, drvni otpad, stiropor, metalni krupni otpad, bijela tehnika, jestiva i otpadna motorna ulja, stara ulja, stari akumulatori, uljni filteri, fluorescentne cijevi, otpadne boje i lakove, stare baterije, elektronski otpad, stare ljekovi.

Takođe podsjećaju da je za odlaganje biljnog otpada na raspolaganju devet privremenih objekata na sledećim lokacijama: Srpska (naspram fudbalskog stadiona), Mahala (sa desne strane potoka Dragije), Vukovci (poslije Vukovačkog mosta); Goričani (put za Beglake), Golubovci (Golubovački brijeg), Balabani (centar naselja), Mataguži (pored puta Golubovci-Mataguži), Mojanovići (skretanje sa puta Mojanovići – Golubovci, posle servisa „Peugeot“) i Berislavci (naspram doma omladine).

Za odlaganje građevinskog šuta i zemljanog iskopa obezbijeđena je lokacija na Mojanski krst svakog dana od osam do 16 sati.

"Ovim putem apelujemo na građane da pravilno odlažu otpad i ne ostavljaju stari namještaj, šut, biljni otpad pored posuda već odlažu u predviđene objekte", zaključuje se u saopštenju.