Boreta prebačen u Istražni zatvor

Saša Boreta prebačen je iz Kazneno-popravnog doma u Istražni zatvor nakon što je usvojena ustavna žalba njegovog advokata koju je izjavio zbog povrede prava na pravično suđenje i ukinuto rješenje Vrhovnog suda kojim se odbacuje zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Objavljeno: 20. 08. 2019 - 09:26

Prema saznanjima Pobjede, Boreta je sam u ćeliji.

Sudije Ustavnog suda su u julu usvojile žalbu odbrane Saše Borete, Ljuba Bigovića, Ljuba Vujadinovića i Milana Čile Šćekića, osuđenih na po 30 godina zatvora, jer je ocijenjeno da im je povrijeđeno pravo na pravično suđenje u dijelu koji se odnosi na pribavljanje i kvalitet korišćenog dokaza zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića i prava na odbranu.

Nakon što je usvojena ustavna žalba advokata, sada je na potezu Vrhovni sud koji ce u ponovnom postupku sagledati da li ima povrede ustavnih prava četvorice osuđenih za ubistvo Šćekića.

Osim Borete, iz Kazneno-popravnog doma u Istražni zatvor biće prebačeni i Bigović, Vujadinović i Šćekić.

Prethodno su advokati odbrane još 2016. godine Vrhovnom državnom tužilaštvu podnijeli prijedlog za zaštitu zakonitosti protiv presude Vrhovnog, Višeg i Apelacionog suda. Vrhovno tužilaštvo je smatralo da nema osnova za podizanje ovog zahtjeva i Vrhovni sud je potvrdio rješenje tužilaštva.

U odluci Ustavnog suda navodi se da su branioci osuđenih u žalbama tvrdili da nijesu bili ispunjeni zahtjevi za pravično suđenje i da ključni dokaz – iskaz zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića – nije pouzdan i tačan.

- Na Ustavnom sudu nije da nagađa kakav bi bio ishod suđenja da taj dokaz nije upotrijebljen. Njegov zadatak je da utvrdi da li je postupak posmatran kao cjelina bio pravičan – piše u odluci.

Dodaju da su u odbrani okrivljeni mogli da osporavaju vjerodostojnost dokaza i da su to radili od početka pred prvostepenim sudom, a kasnije i pred višim instancama.

- Podnosioci su tokom postupka osporavali svjedočenje Vlaovića smatrajući ga nekredibilnim svjedokom, motivisanim da svjedoči na način kako je svjedočio, ukazujući posebno na njegovu osuđivanost – piše u obrazloženju.

Opširnije u Pobjedi.