Nije bilo pokušaja ilegalnog uvoza svinja

Od kada je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove 12. avgusta zabranila uvoz i tranzit pošiljki živih domaćih i divljih svinja, mesa i proizvoda od svinja radi sprečavanja unošenja opasne zarazne bolesti afričke kuge svinja, koja je pronađena u Srbiji, na granici sa tom zemljom nije bilo nikakvih problema, niti pokušaja da se uvezu sporni proizvodi, rečeno je Pobjedi.

Objavljeno: 21. 08. 2019 - 06:30
Ilustracija: Jo Parsons/Getty

Uprava je zbog pojave ove opasne zarazne bolesti ukinula rješenja o uvozu sa tom zemljom, ne izdaju se nova rješenja, a rade i rigoroznu kontrolu na granici.

MJERE

- Nakon što je Srbija prijavila sumnju na afričku kugu svinja, dodatno su pojačane mjere za sprečavanje pojave ove bolesti na teritoriji Crne Gore. Zabranjen je uvoz svinja, mesa svinja I proizvoda od svinja iz Srbije. Naredba se primjenjuje i na sve države, odnosno regione država u kojima je ova bolest prisutna.

Uprava carina kontroliše poštovanje zabrane unosa ličnih pošiljki u sklopu prtljaga putnika kao hranu za sopstvene potrebe koje sadrže meso ili proizvode od mesa svinja - navode iz Uprave.

Najefikasnija mjera za sprečavanje bolesti, podsjećaju oni, primjena je striktnih mjera biosigurnosti na farmama, klanicama i u lovištima.

- Svi relevantni subjekti su upoznati sa mogućnošću pojave ove bolesti u našoj zemlji. Održan je veći broj sastanaka i radionica namijenjenih veterinarima, držaocima svinja, proizvođačima i uvoznicima kako bi se detaljnije upoznali sa ovom bolešću i mjerama koje moraju primjenjivati kako bi spriječili mogući unos virusa na teritoriju Crne Gore - ističu iz Uprave.

Ponavljaju da se držaoci svinja moraju pridržavati propisa o identifikaciji životinja, kretanju i prometu životinja i držati ih na način da se spriječi direktan kontakt domaćih svinja sa divljim svinjama i drugim divljim životinjama.

PREPORUKE

- Potrebno je izbjegavati pašno držanje svinja i puštanje svinja u otvoreni prostor koji nije zaštićen ogradom ili na drugi način, ne hraniti svinje pomijama i raditi dezinfekciju i dezinsekciju, posebno osobe koje su bile u kontaktu sa divljim svinjama moraju dobro oprati i dezinfikovati odjeću i obuću - navode oni.

Kažu da je obavezna prijava bolesne ili uginule domaće ili divlje svinje nadležnom veterinaru kako bi se sprovelo uzorkovanje i isključivanje bolesti što je preduslov za rano otkrivanje i preduzimanje propisanih mjera.

- Potrebno je postaviti dezbarijere na ulazu i izlazu u objekat gdje se drže svinje, sprovesti mjere uklanjanja ektoparazita i zaštite životinja od krpelja, izvršiti preventivnu dezinfekciju štala (podova i zidova) prskanjem krečnim mlijekom ili drugim odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom i pravilno odlagati stajnjake kao i u slučaju klanja za sopstvene potrebe, propisno odlagati nus proizvode (zakopavanje, spaljivanje) - navode iz Uprave.