Vlasnici stanova mogu biti kažnjeni i do 10.000 eura ako nemaju upravu zgrade

Vlasnici stanova moraju organizovati upravu zgrade, a ukoliko to ne urade komunalna inspekcija može da ih kazni od 500 do 10.000 eura, precizirano je u Zakonu o održavanju stambenih zgrada koji je usvojen krajem prošle godine, a naglašeno je i da je svaki vlasnik stana obavezan da snosi troškove redovnog održavanja, odnosno da mjesečno uplaćaje najmanje 0,20 eura po kvadratu.

Objavljeno: 22. 08. 2019 - 07:06

Generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja iz Ministarstva turizma i održivog razvoja Marko Čanović kazao je za Pobjedu da je svaki etažni vlasnik dužan da snosi troškove redovnog održavanja, nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi i urbanističkoj parceli, srazmjerno veličini svog stana u odnosu na čitavu zgradu.

OBAVEZE

- Zakonom je propisana obaveza svih etažnih vlasnika da organizuju organe upravljanja stambene zgrade, kao I sankcije koje su propisane u slučaju neizvršenja. Kontrolu radi komunalni inspektor i za ovaj prekršaj propisana je mogućnost izricanja novčane kazne za prekršaj u iznosu od 500 do 10.000 eura - kazao je Čanović.

Zakon propisuje da u slučaju da etažni vlasnici nijesu obrazovali organe upravljanja u skladu sa zakonom, nadležni organ lokalne uprave je dužan da imenuje, na zahtjev jednog ili više etažnih vlasnika ili po službenoj dužnosti, privremenog upravnika.

- Privremeni upravnik je etažni vlasnik ili drugo fizičko lice, privredno društvo, odnosno pravno lice registrovano za obavljanje poslova upravljanja i održavanja stambene zgrade i imenuje se na vrijeme do tri mjeseca. Zadatak privremenog upravnika je da organizuje organe upravljanja, pomogne etažnim vlasnicima da organizuju održavanje i da na neki način uvede u obaveze koje imaju po zakonu - objašnjava Čanović.

Najveći broj izmjena i dopuna zakona, kaže on, urađen je u dijelu preciziranja odredbi koje se odnose na definisanje nužnih i hitnih radova na stambenoj zgradi, zatim instituta privremenog upravnika, precizirana su ovlašćenja inspektora, odnosno mjere inspekcijskog nadzora...

- Regulisane su obaveze upravnika u dijelu obavljanja hitnih radova, kao i preciziran pojam upravnika. Precizirana je obaveza organa lokalne uprave u dijelu obavljanja hitnih radova na stambenoj zgradi, te obaveze investitora u dijelu obaveza obavještavanja inspekcije i utvrđena obaveza upravnika da pokrene postupak prinudne naplate ukoliko etažni vlasnik tri mjeseca uzastopno ne plaća zakonom ustanovljenu obavezu - objašnjava Čanović.

Precizirane su, dodaje on, I odredbe koje propisuju način otvaranja zajedničkog računa stambene zgrade, kao i obaveze privremenog upravnika koje ima u procesu formiranja organa upravljanja.

- Precizirane su i odredbe koje se tiču pitanja načina odlučivanja etažnih vlasnika, odredbe koje propisuju kvorum za donošenje odluka, te odredbe koje definišu nužne investicione i hitne radove - kazao je Čanović.

(opširnije u Pobjedi)