Demokrate: Posebnom klubu ne pripada mjesto samo sa kvote opozicije, već i sa kvote vlasti

U odnosu na tekst koji ste objavili sa krajnje zlonamjernim naslovom "Poseban klub poslanika nije opozicija" a koji ne korespondira sa sadržinom dopisa, ističemo da to nikada i niko iz Demokratske Crne Gore nije izjavio, saopšteno je iz Demokratske Crne Gore.

Objavljeno: 22. 08. 2019 - 15:07

"Klub poslanika Demokrata je samo ukazao na činjenicu da posebnom klubu ne pripada mjesto samo sa kvote opozicije, već i sa kvote vlasti", navode Demokrate.

Da je to ne samo pravno moguće, nego da je i realno ostvarljivo, Demokrate su ukazali na iskustva iz prethodnog saziva Skupštine.

"Tadašnji poslanici parlamentarne većine, Mićo Orlandić i Damir Šehović, nakon istupanja iz prethodnog kluba poslanika kojem su pripadali, ušli su u klub posebnih, odnosno nezavisnih poslanika, u kojem je već bilo nekoliko poslanika opozicije, te su i ostvarivali sva prava po osnovu pripadnosti tom klubu poslanika. Ako sve to uzmemo u obzir, predstavnici Posebnog, odnosno nezavisnog kluba, ne mogu ući u Odbor samo sa kvote opozicije, već i sa kvote parlamentarne većine", objašnjavaju iz Demokrate.

Ukoliko bi se, kako dodaju, odstupilo od ovog principa, mogao bi se urušiti princip pariteta, a time i princip legaliteta.

"Jer poseban, odnosno nezavisan klub poslanika nije rezervisan samo za opoziciju, već se u tom statusu, odnosno kao njegovi članovi mogu naći i nalazili su se poslanici parlamentarne većine. Na osnovu toga, naše tumačenje je potpuno ispravno i utemeljeno", zaključiuju Demokrate.