Nova krivična prijava CP protiv MCP

Crnogorski pokret podnio je krivičnu prijavu jer su uvidom u katastar nepokretnosti područne jedinice Nikšić utvrdili da su, suprotno zakonskim odredbama, na Mitropoliju crnogorsko-primorsku upisane sve crkve i manastiri u Nikšiću i to u svih 37 katastarskih opština.

Objavljeno: 25. 08. 2019 - 16:26

Nezakoniti upisi imovine, kako tvrde u Crnogorskom pokretu, vršeni su u periodu od 1996 do 2006. godine.

“Riječ je o tri miliona kvadratnih metara površine i više od 10.000 kvadratnih metara poslovnog prostora”, kazao je Slobodan Jovanović iz CP.

Prijava je podnesena Vrhovnom državnom tužilaštvu Crne Gore i Odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala.

“Bez pravnog osnova, suprotno zakonu, nepoznata lica u katatarskoj službi u područnoj jedinici Nikšić su  protivpravno upisali na Mitropoliju crnogorsko primorsku ogromnu imovinu. Protiv MCP se ne vodi nikakva kampanja, radi se samo o tome da moramo sudski utvrditi na osnovu čega je upisivana imovina, na osnovu kojih dokumenata”, objašnjava Jovanović.