Zapečaćeno 20 ugostiteljskih objekata i četiri kupališta

Turistička inspekcija je od početka ljetnje turističke sezone imala oko četiri hiljade kontrola, gdje su kod njih pola utvrđene određene nepravilnosti. Do sada je, kaže glavna turistička inspektorka Svetlana Šljivančanin, zapečaćeno 20 ugostiteljskih objekata i četiri kupališta.

Objavljeno: 25. 08. 2019 - 17:49

“Po osnovu tih nepravilnosti mi smo izdali 1.724 prekršajna naloga u iznosu od 850.790 eura. Kao što vidite ove novčane kazne nijesu male ali u svakom slučaju imamo u pojedinim segmentima turizma situaciju da je kvalitet usluge na mnogo većem nivou u odnosu na prethodne godine”, precizirala je ona.

Zbog rada bez odobrenja Turistička inspekcija je ove sezone izrekla kazne u iznosu od oko 50.000 eura. Značajne nepravilnosti uočene su u dijelu organizacije spasilačke službe na plažama. Zakonom je predviđeno da tokom jula i avgusta na plažama na svakih 50 metara postoji po jedan spasilac.

“Mi sada imamo oko 600 licenciranih spasilaca što znači da to nije dovoljno da pokrijemo sva naša kupališta koja su stavljena u funkciju. Mi nailazimo na zakupce koji ne mogu da ispoštuju ovo pravilo, upozoravamo ih, a nakon upozorenja moramo da izričemo i novčane kazne pa smo do sada izdali 128 prekršajnih naloga u iznosu od 75.200 eura”, kaže ona.

Najveći dio sive ekonomije se, kaže Šljivančanin, nalazio u prevozu putnika taxi brodovima. Ove sezone situacija je nešto bolja.

“Zato što smo zajedničkim aktivnostima sa kolegama iz UP, Uprave pomorske sigurnosti i uspjeli smo da ove godine jedan veći broj ovih subjekata privolimo da poštuje zakon i da imaju odobrenje za rad po ovom osnovu”, navodi ona.

Šljivančanin kaže i da su kažnjavani zakupci koji nijesu poštovali pravilo da pola plaže mora biti oslobođeno od mobilijara. Iz turističke inspekcije podsjećaju i da je zakupac dužan da navede vrijeme naplate plažnog mobilijara, što znači da zakonom nije predviđeno da to bude do 17 sati.

“Inspektori kada dođu na teren ukoliko utvrde da se plažni mobilijar naplaćuje preko vremena koje je istaknuto na informativnoj tabli tada će preduzeti mjere i radnje. Mi smo po ovom osnovu imali 38 pritužbi građana i po osnovu svake smo izašli na teren i utvrđivali činjenično stanje. Međutim, zakupci su ipak poštovali istaknuto vrijeme naplate plažnog mobilijara”, ističe ona.

Šljivančanin poručuje i da ugostitelji imaju 30 dana da se prilagode novim propisima koji su definisani novim Zakonom o upotrebi duvanskih proizvoda. Poslije toga inspekcije će krenuti sa kaznama.