Sjutra redovna Skupština OSCG

Redovna sjednica Skupštine Odbojkaškog saveza Crne Gore održaće se u četvrtak, 29. avgusta 2019.godine u pres sali KIC Budo Tomović u Podgorici, s početkom u 12 časova.

Objavljeno: 28. 08. 2019 - 14:17

Shodno članu 16 Statuta OSCG i članu 20 i članu 21 Poslovnika o radu Skupštine OSCG, predsjednik Skupštine OSCG Zoran Vukčević sazvao je za Redovnu Skupštinu OSCG za koju je predložio sljedeći:

 

D N E V N I     R E D

·        Izbor radnih tijela Skupštine

·       tri člana verifikacione komisije

·       jednog zapisničara

·       jednog ovjerivača zapisnika

·        Izvještaj verifikacione komisije i verifikacija mandata članovima Skupštine

1.    Usvajanje zapisnika sa Vanredne Skupštine OSCG održane 24.12.2018. godine.

2.    Izvještaj o radu OSCG za period oktobar 2018. – avgust 2019.godine

·        Finansijski izvještaj

3.    Usvajanje programskih aktivnosti za 2019-2020.godinu.

4.    Utvrđivanje Propozicija takmičenja u 2019/2020 takmičarskoj sezoni (sistem takmičenja)

5.    Razno        

 

ČLANOVI SKUPŠTINE OSCGhttp://www.oscg.me/clanovi-skupstine-oscg/