Vuković: Investirali preko 400.000 eura da omogućimo djeci ugodniji boravak u školama i vrtićima

“U namjeri da omogući djeci Podgorice što ugodniji boravak u školama i vrtićima, Glavni grad je ove godine u objekte i pristupne saobraćajnice investirao preko 400.000 eura”, saopštio je gradonačelnik Ivan Vuković prilikom obilaska radova izvedenim na i u neposrednoj blizini vaspitno-obrazovnih ustanova na teritoriji Podgorice.

Objavljeno: 30. 08. 2019 - 11:32
Foto: PG Biro

“Želim da iskažem zadovoljstvo činjenicom da je Glavni grad u prethodnom periodu realizovao čitav niz projekata koji su imali za cilj poboljšanje uslova boravka naših najmlađih sugrađana u objektima osnovnih škola i vrtića na teritoriji Podgorice. Jedan od tih projekata odnosio se na rekonstrukciju Ulice Velimira Stojanovića, gdje smo dobili novu infrastrukturu – fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, novi parking ispred objekta JPU “Mali princ” i na taj način spriječili plavljenje ove ulice, koje je zadavalo glavobolju kako roditeljima, tako i đeci koja koriste ovaj objekat. Ukupna vrijednost izvedenih radova prelazi 80.000 eura”, istakao je gradonačelnik.

On je podsjetio da je Grad poslije dugog niza godina riješio i problem plavljenja dvorišta JU OŠ “Radojica Perović”, zahvaljujući predanom angažovanju gradskih preduzeća Vodovod i kanalizacija i Putevi. “Dobili smo novi upojni bunar, šahte i plato koji je kompletno presvučen novim asfaltom, tako da će đaci te osnovne škole moći normalno da idu na nastavu i kada su nepovoljne vremenske prilike, bez brige da li će moći da priđu školskom objektu, kao što je to bio slučaj do sada”, izjavio je Vuković.

Uprava Glavnog grada nije zaboravila ni škole koje se nalaze u prigradskim naseljima i na seoskom području. Adaptirano je Područno odjeljenje JU OŠ “Oktoih” u Dajbabama. “Škola je Tu smo dobila nove podove, nove sanitarije, a na tom poslu bila je angažovana Agencija za stanovanje Podgorice i vrijednost tih radova prevazilazi 5.000 eura. Naročito nam je drago zbog činjenice da je objekat JU OŠ “Savo Kažić” na Barutani poslije više decenija priključen na vodovodnu mrežu, zahvaljujući preduzeću Vodovod. I ta škola je dobila nove sanitarije, čime su poboljšani uslovi za boravak đaka u tom objektu”.

“Dvije kapitalne investicije koje smo realizovali u ovom ciklusu odnose se na izgradnju, odnosno rekonstrukciju ulice koja vodi od novog bulevara U Donjoj Gorici prema objektu JU OŠ “Vlado Milić”. Poznato je koliko je u tom dijelu bilo problema u vrijeme kiša, Grad je riješio i taj problem, budući da će ova nova saobraćajnica u svom trupu sadržati svu infrastrukturu koja je potrebna kako bi se na ovom području normalno funkcionisalo. Isti je slučaj i sa Ulicom VIII crnogorske brigade koja se nalazi ispred JU OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin” na Koniku. Samo te dvije ulice, odnosno njihove rekonstrukcije Glavni grad su koštale preko 250.000 eura. Tome treba dodati i ono što je redovna praksa, a to je obilježavanje i obnova horizontalne i vertikalne signalizacije u blizini vaspitno-obrazovnih ustanova. Za te namjene ove godine je opredijeljeno 30.000 eura”, naglasio je gradonačelnik Vuković.

On je podsjetio i na saradnju Glavnog grada sa uspješnim Podgoričaninom koji više decenija živi u Švedskoj Veselinom Mijačem, zahvaljujući kojem su stvoreni preduslovi da se jedna od najstarijih škola u gradu, JU OŠ “Miloradu Musa Burzan” preuredi i dobije novu bravariju, nove podove. I u taj projekat uloženo je gotovo 200.000 eura. Takođe, na inicijativu uprave JU OŠ “Oktoih”, Glavni grad je obezbijedio i adekvatan prostor za organizovanje produženog boravka za učenike nižih razreda ove osnovne škole.

“Sve skupa mislim da možemo da konstatujemo da ovu školsku godinu dočekujemo mnogo spremni, naravno, uz zahvalnost prije svega ljudima iz naših gradskih preduzeća – Vodovod i kanalizacija, Putevi, Agencija za stanovanje i Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, kao i našim partnerima iz Ministarstva prosvjete sa kojima privodimo kraju još jedan projekat, a to je izgradnja zida oko JU OŠ “Božidar Vuković Podgoričanin”, što će značiti bezbjedni boravak đaka i nastavnika u krugu školskog dvorišta. Dakle, kao gradska uprava iskazujemo zadovoljstvo zbog onoga što je učinjeno i u saradnji sa Vladom Crne Gore nastavićemo u narednom periodu vrijedno da radimo kako bi se uslovi za boravak u svim školama i vrtićima na teritoriji glavnog grada podigli na jedan značajno viši nivo”, zaključio je gradonačelnik Vuković.