Dugoročna nezaposlenost zajednički problem zemalja regiona

Strukturna i dugoročna nezaposlenost među glavnim su izazovima u vođenju politika zapošljavanja i zajednički problem zemalja regiona. Za njegovo efikasno prevazilaženje, odnosno veću aktivaciju i uključivanje nezaposlenih u tržište rada, neophodno je sagledati različita rješenja i modalitete. Jedan od njih je upravo intezivnija saradnja sa poslodavcima i, u odnosu na nju, kreiranje adekvatnih programa i mjera. To su zaključci sa radnog sastanka u Podgorici direktora Zavoda za zapošljavanje Sulja Mustafića i direktora Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine Muamera Bandića, koji sa pomoćnikom Asimom Ibrahimagićem, boravi u radnoj posjeti Zavodu. 

Objavljeno: 04. 09. 2019 - 13:30

Tom prilikom je potvrđena izuzetno dobra saradnja službi za zapošljavanje, a očekivanja su da će, slijedeći politike nacionalnih vlada, u narednom periodu biti i unaprijeđena. 

- Iako se Zakonom o strancima nastoji ostvariti veći obim zapošljavanja domaće radne snage veliki obim zapošljavanja stranaca u Crnoj Gori je specifičnost i izuzetak u odnosu na zapošljavanje stranaca u drugim zemljama. Crna Gora je sezonskim radnicima iz Bosne i Hercegovine, od početka godine do 30. avgusta, izdala 2.267 radnih dozvola odnosno 11,15 odsto od ukupnog broja radnih dozvola za strane državljane. Radnici iz Bosne i Hercegovine najviše su i ove godine bili angažovani u sektoru građevinarstva a brojke govore da je dosta njih posao pronašlo u hotelima i restoranima, manje u poljoprivredi. Najveći broj sezonskih radnika, ove sezone, došao je iz Srbije i Turske a nakon BiH, Kine i Albanije bilježi se i značajan broj angažovanih sa Kosova i Makedonije - precizirao je Mustafić.

U bosanskoj agenciji za rad i zapošljavanje nemaju precizne podatke o broju sezonskih radnika iz BiH koji dolaze na rad u Crnoj Gori. Jedan od razloga je nepostojanje zakonske obaveze pojedinca da se prijavi kada odlazi na rad u neku drugu zemlju. 

- Saradnja sa poslodavcima i drugim relevantnim akterima tržišta rada, kao i kreiranje programa i mjera na osnovu uspostavljene saradnje osnov je za kvalitetno vođenje politike zapošljavanja. Inicirali smo ovu posjetu sa željom da saznamo koje se mjere i programi sprovode u Crnoj Gori, koje daju najbolje rezultate, kako bi ih primijenili u svom radu – kazao je Bandić.

Konstatovano je i da dvije institucije blisko sarađuju na zajedničkim aktivnosti u regionalnim tijelima, kao što je Centar javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope (CPESEEC), na implementaciji projekata Vijeća za regionalnu saradnju, a aktivne su članice i Svjetske asocijacije javnih službi za zapošljavanje. Direktor Bandić je, tokom posjete Podgorici, pozvao direktora crnogorskog zavoda Sulja Mustafića da prisustvuje direktorskoj i ekspertskoj konferenciji CPESEEC-a, koja će biti organizovana krajem oktobra. 

Na sastanku u Podgorici, pomoćnici direktora Goran Bubanja, Sanja Rabrenović i načelnica Odsjeka za rad sa poslodavcima Sonja Ivanović, kolegama iz BiH, su pored aktuelnog sezonskog zapošljavanja radnika predstavili i stanje na tržištu rada u Crnoj Gori te realizaciju mjera aktivne politike zapošljavanja u ZZZ.

Delegacija iz Bosne i Hercegovine, kako je planirano, posjetiće i Područnu jedinicu Herceg Novi a, do kraja sedmice, i biroe rada u Budvi i Kotoru.