Uključi se: Pokret “Global Citizen”


Kako iskorijeniti ekstremno siromaštvo do 2030?

Objavljeno: 06. 09. 2019 - 01:22

 “Uključi se” je dokumentarni serijal o pokretu “Global Citizen” i njihovim naporima da se iskorijeni ekstremno siromaštvo do 2030. Svaka epizoda prikazuje drugačiji problem povezan sa siromaštvom, prateći određenu kampanju i organizatore, poznate pristalice kampanje, aktiviste i ljude povezane sa kampanjom. Serijal će se emitovati 2019. u 172 države, na 43 jezika i biće dostupan u 463 miliona domaćinstava.