Sporovi protiv Adiko i NLB teški blizu 30 miliona

Protiv Adiko banke se vodi 66 sudskih sporova ukupne vrijednosti 16,9 miliona eura, a protiv NLB 146 ukupne vrijednosti 12,8 miliona eura, navedeno je u izvještajima nezavisnih revizora za prošlu godinu koje su uradili Diloit i Ernest Jang.

Objavljeno: 09. 09. 2019 - 07:00

Adiko banka je protiv malih i srednjih preduzeća pokrenula 10, a protiv fizičkih lica 24 spora ukupne vrijednosti 1,56 miliona eura. NLB banka istovremeno vodi i 81 sudski spor u kojima ima status tužioca, u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura. Obje banke su, kako se navodi u dokumentima, obezbijedile rezervisanja po potencijalnim troškovima po ovom osnovu.

ADIKO - Broj sudskih sporova pokrenutih protiv Adiko banke, bivše Hipo Alpe Adria banke, na kraju prošle godine bio je 66. Građani, odnosno fizička lica pokrenula su 56, a firme ili pravna lica 10 tužbi. Predmet spora u većini predmeta su poništavanje ugovora o hipoteci, poništavanje ugovora o kreditu, utvrđivanje prava vlasništva…

Po procjeni advokatskih kancelarija i pravne službe banke, ukupna utvrđena vrijednost ovih postupaka iznosi 16,9 miliona eura bez eventualnih zateznih kamata koje mogu biti utvrđene po okončanju sudskih sporova - navodi se u izvještaju nezavisnog revizora. Adiko banka očekuje, kako se navodi u izvještaju revizije, uspjeh u sporu u većini predmeta.

-Izvršeno je rezervisanje za sudske sporove. Za 13 predmeta u ukupnom iznosu od 153 hiljade eura. - Banka učestvuje kao povjerilac u izvršnim predmetima naplate potraživanja na imovini dužnika, za 34 klijenta (od čega deset malih i srednjih preduzeća), čija izloženost na kraju 2018. godine iznosi 3,03 miliona eura - objašnjeno je u izvještaju. Tužbe nijesu samo protiv banke nego je i ona protiv malih i srednjih preduzeća pokrenula 10, a fizičkih lica 24 spora.

- Predmet spora u većini predmeta pokrenutih protiv fizičkih lica, malih i srednjih preduzeća je namirenje duga nastalog po osnovu neplaćanja obaveza po kreditu, putem: tužbe, predloga za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave kroz prodaju nepokretnosti, blokadom računa pravnog lica, koje je dalo mjenicu i mjenično ovlašćenje kao obezbjeđenje kredita fizičkog lica, sudskim izvršenjem blokade zarade klijenta i/ili žiranata, a na osnovu administrativne zabrane i slično. Ukupna vrijednost ovih sporova bila je 1,56 miliona eura- navode revizori.

Advokatske kancelarije za banku vode 34 spora.

-Adiko banka je kao povjerilac započela postupak vansudske prodaje nepokretnosti za 10 klijenata čija izloženost je 31. decembra 2018. godine iznosila 982 hiljade eura - ističe se u dokumentu objavljenom na Montenegroberzi. NLB U izvještaju Ernest Janga za NLB se navodi da je banka na kraju godine imala 143 započeta sudska spora u kojima je imala status tuženog lica, u ukupnom iznosu od 12,88 miliona eura.

 - Imajući u vidu stepen materijalnosti i procjenu rizika, banka je izvršila rezervisanje u iznosu od 2,95 miliona eura. Tokom decembra je iz prethodno rezervisanih sredstava isplaćeno 991 hiljada eura u jednom od materijalnih sporova - pojašnjavaju revizori. Ishod sporova za koje nije izvršeno rezervisanje za sada, navode u izvještaju, nije moguće pouzdano ocijeniti. - Ali mišljenje rukovodstva i pravnog savjetnika je da se ne očekuju dodatni negativni ishodi sporova koji bi mogli imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze banke - konstatuje se u dokumentu.

Ističe se takođe da vrijednost tužbi protiv banke i svih materijalno značajnih sporova je procijenjena pojedinačno i mala je vjerovatnoća da će banka imati gubitke koje treba priznati u pojedinačnim finansijskim iskazima, osim onih već priznatih. - Banka vodi i 81 sudski spor u kojima ima status tužioca, u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura. Nezavisni revizori u izvještajima navode detaljnu analizu stanja u ove dvije banke uz ocjenu da finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju banke kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za prošlu godinu, a u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore i propisima Centralne banke.