Umjesto podrške, neke oboljele žene su ostavili muževi

Istraživanje Udruženja multiple skleroze o oblicima diskriminacije žena sa invaliditetom pokazalo je, pored ostalog, da je sedam od 52 anketirane žene oboljele od ove bolesti bilo prinuđeno na razvod braka, jer njihovi muževi nijesu bili spremni da im budu podrška i ostanu uz njih. 

Objavljeno: 09. 09. 2019 - 22:55

Predsjednica Udruženja Andrijana Nikolić juče je na konfereniciji za novinare predstavila rezultate projekta o ljudskim pravima žena sa invaliditetom, navodeći da iako postoji dobar zakonodavni okvir iz ove oblasti, praksa pokazuje da su žene i dalje izložene društvenoj marginalizaciji. Udruženje multiple skleroze u martu je registroavlo 350 oboljelih žena.

- Diskriminacija je nešto što je negdje iza zidova, o čemu se malo priča. Žene, njih pet, su u sklopu ankete rekle da su bile diskiriminisane na razne načine, prisilno su vođene kod neuropsihijatra, onemogućavano im je da se viđaju sa djecom nakon razvoda, izbacivane su iz kuća, doživljavale su prijetnje od bliže i šire rodbine, a osjetile su i razne oblike šikaniranja – rekla je ona.

Kršenje prava

U projektu je bila angažovana i Slavica Kruščić-Vasović koja je kazala da su na radionicama žene pokazale hrabrost, iznoseći javno svoje priče o bolesti.

- Bilo je tu i djece koja su dolazila sa majkama. Sjećam se priče jedne djevojčice koja je rekla da joj nije bilo lako ni u školi, jer se morala boriti sa drugarima, bila je neprihavaćena zbog majke, govorili su joj kako hoda i tako dalje – rekla je ona.

Njihovo istraživanje, koje je bilo podijeljeno u dvije faze, pokazalo je da žene nijesu informisane ni o dobijanju besplatne pravne pomoći. Saradnica na ovom projektu Marija Mrvaljević bila je angažovana da pomaže u tom smislu članovima koji su se interosvali za razna prava koja mogu da ostvaraju. Ona je ispričala da su joj stigla 24 zahtjeva, a najviše njih se ticalo Zakona o dječjoj i socijalnoj zaštiti.

Ispostavilo se, prema njenim riječima, da većina ne zna svoja zakonska prava, pa su se interesovali da li mogu da dobiju ličnu invalidninu, tuđu njegu i ostala materijalna davanja. Dešavalo se, sudeći prema njenim riječima, da su pojedini pokušali da zloupotrijebe prava koja su im na raspolaganju.

projekat-besplatna-pravna-pomoc

Pravna pomoć

- Jedna osoba koja je ostvarila jedan vid pomoći, podnosila je drugi zahtjev, ali sa drugim imenom i prezimenom, jedinstvenim matičnim brojem, kako bi dobila još jedno pravo – upozorila je ona.

Sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koje je podržalo ovaj projekat, Valjon Dašarami pohvalio je rad Udruženja, ističući da je za konkurs za projekte koji se tiču zaštite od diskriminacije osoba sa invaliditetom i promicije jednakosti ove godine izdvojeno 490.000 eura, te da će se potpisivanje ugovora sa odabranim realizatorima projekta obaviti u oktobru.