Zemlje regiona zajedno protiv afričke kuge svinja

Predstavnici zemalja regiona u kojima se pojavila bolest afričke kuge svinja (Bugarska, Rumunija, Mađarska, Srbija), kao i ostalih zemlja Evrope u kojima postoji rizik od prenošenja ove bolesti, među kojima je i Crne Gora, okupili su se danas u Sofiji, kako bi razmotrili i dogovorili najbolje modele saradnje i koordinacije za efikasno sprovođenje mjera za suzbijanje i sprječavanje širenja ove bolesti koja pretstavlja prijetnju sektorima svinjogojstva u ovim zemljama.

Objavljeno: 10. 09. 2019 - 12:07

Tim povodom održava se 14. sastanak ekspertske grupe za afričku kugu svinja u okviru Globalnog okvira za bolesti koje ne poznaju granice (GF TADs). Globalni okvir za bolesti koje ne poznaju granice formiran je od strane Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE) i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), kao i Evropske komisije. Poseban fokus biće na saradnji zemalja regiona, uspostavljanju koordiniranih aktivnosti i sprovođenju mjera za sprječavanje širenja bolesti afričke kuge svinja. Sastanku prisustvuju  komesar Evropske komisije za oblast bezbjednosti hrane Vitalis Andrijukaitis i direktorica OIE-a Monika Eloit.

Uzimajući u obzir širenje afričke kuge svinja evropskim kontinentom, pojavu bolesti u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Srbiji, način prenošenja i širenja, nepostojanje vakcine, kao ni efikasne terapije protiv ove bolesti, postoji rizik od unosa ove bolesti i na ostale evropske zemlje, pa i teritoriju Crne Gore. Samim tim, zajednički interes je primjena svih međunarodno propisanih preventivnih mjera za sprečavanje pojave bolesti, a u slučaju pojave, pravovremena prijava i dijagnostika kako bi se posljedice bolesti svele na najmanju moguću mjeru.

Crna Gora je, kako je domaća javnost upoznata, odgovorno postupila i kada je riječ o ovom riziku vezanom za bolesti životinja koje ne poznaju granice.

Pravovremeno su preduzete sve preventivne mjere, kako u dijelu zabrane uvoza rizičnih proizvoda i kontrole na granici, tao i u dijelu informisanja i edukacije  farmera, lovaca i nadležnih institucija u cilju sprovođenja mjera i biosigurnosnih aktivnosti na unutrašnjem nivou.

Sa preduzetim aktivnostima, učesnike međunarodnog skupa u Sofiji upoznao je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Đuro Žugić, koji predvodi crnogorsku delegaciju u kojoj su i predstavnici Uprave za bezbjednost hrane, veterinu I fitosanitarne poslove, na čelu sa direktoricom Vesnom Daković koja na sastanku učesvuje i kao potpredsjednica regionalne evropske komisije OIE.

U obraćanju učesnicima sastanka Žugić je iskazao spremnost Crne Gore da doprinise zajedničkim aktivnostima zemalja regiona i Evrope i na ovom planu, ističući da su nadležne institucije i Vlada Crne Gore odgovorno reagovale i da sa pažnjom prate dalju situaciju vezanu za afričku kugu svinja.

On je podsjetio da je, zahvaljujući takvom pristupu – odgovornom reakcijom i  koordiniranom i snažnom regionalnom saradnjom, uz punu podršku Evropske komisije, uspjela da se na najbolji način izbori sa bolesću kvrgave kože goveda i zaustavi dalje širenje ka zemljama Evrope.

„Svjesni smo da je afrička kuga svinja bolest koja zahtjeva drugačije mjere i drugačiji pristup u dijelu sprovođenja mjera prevencije i sprječavanja širenja, ali uspjeh na tom planu svakako zavisi od svih nas, prije svega otvorenog i iskrenog odnosa koji može biti od velike pomoći za rano otkrivanje bolesti, preduzimanje mijera, ali i međusobnu trgovinu, koja je u okviru regiona i dalje vrlo dinamična“, kazao je Žugić.