Krupna istraživačka infrastruktura u Jugoistočnoj Evropi: SEEIIST

Od sredine 2017. godine zemlje Jugoistočne Evrope ulažu zajednicke napore u uspostavljanju krupne istraživačke infrastrukture bazirane na najsavremenijim tehnologijama kako bi povratili tradiciju tehnološkog razvoja koju je nekada ovaj regiona imao, zatim smanjili jaz između ovog djela i ostatka Evrope, ali i usporili odliv talenata i pokusali da povrate naše najbolje ljude koji su napustili region. 

Objavljeno: 12. 09. 2019 - 12:52

 SEEIIST Projekat - Međunarodni institut iniciran je sa ciljem razvoja održivih tehnologija na prostoru Jugoistočne Evrope (https://seeiist.eu). 

Region je pokazao snažan impuls. Prva politička podrška je iskazana potpisivanjem Deklaracije o namjeni 25. oktobra 2017. godine u CERNu, Ženevi od strane 8 ministara regiona odgovornih za nauku, dok je nedavno politička podrška podignuta na najviši nivo potpisivanjem Memoranduma o saradnji od strane 6 premijera Regiona 5. jula 2019. na Samitu Berlinskog procesa u Poznanju, Poljskoj. SEEIIST projekat je i pružio i jedinstvenu šansu Regionu da se sredstvima naučne diplomatije bori za ostvarenje cilja koji bi za cijeli region značio značajan naučni i tehnološki iskorak.

Nakon izrade Studije koncepta početkom 2018. godine, projekat sada ulazi u fazu Studije dizajna (Design Study Phase) zahvaljujući prvoj finansijskoj podršci Evropske komisije - Generalnog direktorata za istraživanje i inovacije (DG RTD).

SEEIIST projekat je u snažnim naučnim rukama jer su dva renomirana međunarodna istraživacka centra, CERN u Ženevi i FAIR-GSI u Darmštadtu pružili značajnu podršku u implementaciji faze Studije dizajna. Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) je iskazala spremnost da podrži izgradnju kapaciteta naophodnih za buduće funkcionisanje ove infrastrukture. 

Progres, sledeći koraci u implementaciji SEEIIST projekta i podrška koju su SEEIIST projektu pružile mnoge međunarodne organizacije, naučne institucije i klinike, će biti javno ozvaničena na posebnom dogadjaju ‘Start of the SEEIIST Design Phase’ koji će se održati 18. septembra 2019. godine u Budvi, Crnoj Gori.

Događaj će biti na visokom nivou učesnika, okupiće učesnike iz više sektora iz Jugoistočne Evrope i šire, poput: vlada i međunarodnih organizacija, istraživačkih centara, akademske zajednice, predstavnika biznis sektora i krajnjih korisnika. Na ovaj način će se u velikoj mjeri istaknuti naučni sadržaj i ciljevi Instituta, kao i njegovi benefiti za društvo. 

Izbor projekta je bio zasnovan na mapiranju zajedničkih regionalnih društvenih izazova i potrebe za najnaprednijim tehnologijama tako da je za jezgro projekta odabrana “Hadronska kancer terapija i istraživanja iz Biomedicine pomoću protona i težih jona" koja danas predstavlja najmoderniju i najuspješniju metodu za liječenje različitih vrsta kancera, što SEEIIST projekat čini jednim od najljepših primjera 'Nauke za društvo'.