Rezidencijalni programi u Parizu od posebnog značaja za umjetnike iz Crne Gore

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović primio je danas na Cetinju ambasadorku Republike Francuske u Crnoj Gori Kristin Tudik.

Objavljeno: 16. 09. 2019 - 13:25

Tokom sastanka ministar je naglasio da Crna Gora i Republika Francuska realizuju brojne projekte bazirane na unaprijeđenju kulturnih veza dvije države, i posebno istakao značaj rezidencijalnog boravka crnogorskih umjetnika u okviru kompleksa Cite Internationale des Arts u Parizu.

U tom kontekstu, ministar je naglasio da Crna Gora, u saradnji sa državama regiona, radi na osnivanju šest kreativnih habova u Crnoj Gori, koji će biti bazirani na razvoju kreativnih industrija, ali i unaprijeđenju direktne saradnje među umjetnicima iz regona i svijeta.

Ambasadorka Tudik je izrazila zahvalnost na dosadašnjoj uspješnoj saradnji u oblasti kulture, istakavši da Crna Gora i Francuska baštine tradiconalno dobre odnose, koji mogu rezultirati realizaciji brojnih projekata namijenjenih promociji savremenog stvaralaštva i kulturne baštine obije države. U tom kontektu, posebno je istaknut značaj francuskog ugla „Frederik Rosif”, koji je osnovan u Zgradi bivšeg Francuskog poslanstva na Cetinju.

 

kultura2

 

Sagovornici su se saglasili da brojni projekti, realizovani u okvirima potpisanog Sporazuma o saradnji u oblasti kulture, predstavljaju dobru osnovu za produbljivanje i širenje institucionalne saradnje, ali i uspostavaljanje direktnih kontakata između umjetnika iz Crne Gore i Francuske. U tom kontekstu, posebno je naglašen značaj dosadašnje saradnje u arhivskoj djelatnosti, koja je rezultirala ustupanju arhivske građe crnogorske kraljevske Vlade u egzilu, koja je do 2013. godine bila pohranjena u francuskim arhivima.

Pored navedenog, zaključeno je da Crna Gora, kao rastuća filmska destinacija, ima ogroman potencijal za razvoj kinematografje, posebno u kontekstu podsticajnih mjera za strane producente, koje su uvedene izmjenama Zakona o kinematografiji.