Barović: Ne pada mi na pamet da mijenjam naziv centra

Meni je važno da je inspektor konstatovao da nijesu pronađene nikakve nepravilnosti, ništa loše. Nijesmo, niti ćemo uraditi ništa što će napraviti problem ili štetu Zavodu, ili bilo kome drugom. Nastavljamo da realizujemo projekat, rekao je za Pobjedu dekan Filozofskog fakulteta Goran Barović

Objavljeno: 17. 09. 2019 - 06:10

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Goran Barović rekao je da mu ne pada na pamet da promijeni naziv centra za obuku nastavnika koji treba da bude otvoren na toj visokoškolskoj ustanovi u Nikšiću, iako je prosvjetna inspekcija preporučila da sa Zavodom za školstvo dogovore novi naziv centra.

Zavod za školstvo, koji zajedno sa Filozofskim fakultetom, preko Erazmus plus programa, treba da realizuje ovaj projekat i otvori centar za obuku nastavnika, nedavno je inspekciji prijavio svog partnera, jer im je ,,zbog preklapanja nadležnosti“ sporna terminološka odrednica u nazivu centra.

Inspekcija je zaključila da Filozofski fakultet počinio nepravilnosti, ali je preporučila da te dvije ustanove razriješe ,,eventualne nedoumice i sporenja“ koja se odnose na naziv centra. Barović kaže da ime neće mijenjati, jer ga ,,ne interesuje to što se nekima iz Zavoda ne sviđa“.

NE VIDI PROBLEM

- Meni je važno da je nalaz inspektora takav kakav jeste, da je konstatovao da nijesu pronađene nikakve nepravilnosti, ništa loše. Nemamo preklapanja nadležnosti i ne formiramo nešto novo da bismo mi njima oduzeli neko pravo što je njima zakonom dato. Niti hoćemo, niti možemo, niti želimo. U tom centru će da se realizuju programi koje je akreditovao Zavod i u dogovoru sa njima, i u saradnji sa njima. Dakle, ništa mi nećemo da radimo mimo naloga i pravne regulative Crne Gore – rekao je on.

 Kaže da su ih inspekciji prijavili ,,neki ljudi iz Zavoda koji nijesu informisani o projektu i misle da je njihova ustanova ugrožena“. - Ali, samo ne znam kako je ugrožena. Nijesmo, niti ćemo uraditi nešto što će napraviti problem ili štetu Zavodu, ili bilo kome drugom.

 Nijesmo mi institucija van sistema, mi smo dio Ministarstva prosvjete, dio visokog obrazovanja koji realizuje svoje aktivnosti u skladu sa nadležnostima i mogućnostima – rekao je Barović. Odgovarajući na pitanje je li ko iz Zavoda za školstvo tokom dosadašnjih razgovora, a prije nego što su prijavljeni inspekciji, osporavao naziv centra, jer na projektu zajedno rade deset mjeseci, Barović kaže da nije. - Niko nam se na ovu temu iz Zavoda nije obraćao, niko nam ništa nije rekao. Nije mi jasno zašto se ljudi iz Zavoda nijesu javili i rekli što im je problem, nego su nas prijavili inspekciji, da se inspekcijski to pregleda. Ništa mi tu nije jasno – rekao je Barović.

 Kaže i da su prije dvije godine formirali centar za geopolitiku na programu za istoriju i da nije osporavan taj njihov projekat. - Jesu li oni (Zavod), a da mi to ne znamo, naziv centra autorizovali, pa da sad niko ne smije da ga koristi osim njih. Oni nemaju centar. Nije mi jasno šta su ovim htjeli postići – rekao je on. Ponovio je da ih ova situacija neće spriječiti da nastave da realizuju projekat otvaranja centra za obuku nastavnika, navodeći da će dobiti 50.000. eura koje će da ulože u opremu i opremanje te prostorije.

ZAVOD

Iz Zavoda za školstvo, s druge strane, čekamo odgovor na poslato pitanje kako gledaju na izričiti stav Barovića da ne prihvata prijedlog, odnosno preporuku inspekcije da dogovori sa njima naziv centra za obuku nastavnika. Iz ove ustanove ranije su kazali za naše novine da su zatražili od inspekcije da provjeri zakonitosti donošenja odluke Vijeća Filozofskog fakulteta o formiranju centra za obuku nastavnika, budući da shodno Opštem zakonu u obrazovanju i vaspitanju i uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave, obuku vaspitača, nastavnika i direktora vaspitno-obraznih ustanova organizuje i realizuje Zavod. Vijeće Filozofskog fakulteta je odlukom od 19. juna osnovalo centar za obuku nastavnika kao internu naučnu jedinicu u sklopu realizacije projekta Keep Educating Yourself-KEY.

Kroz taj projekat se podržava kontinuirani profesionalni razvoj vaspitača, a na partnerskoj osnovi uključeni su Zavod za školstvo, kao podnosilac inicijative, i Filozofski fakultet, kao nadzor, i JPU „Ljubica Popović“ iz Podgorice. Filozofski fakultet je i ranije sa Zavodom realizovao obuke za nastavnike, a sa ovog fakulteta poručeno je da se u tom dijelu neće ništa promijeniti, osim toga što je predviđeno da se odvijaju u jednom prostoru - centru, a ne kao do sada u prostorijama Zavoda za školstvo, ili u raznim prostorima na sjeveru i jugu države.

Procedura obučavanja nastavnika se odvija na način što Zavod za školstvo akredituje programe koji će da se izvode, a onda nastavnici kasnije dobijaju sertifikate kada ih uspješno savladaju. Obučavaju se nastavnici iz raznih programa, u sklopu kojih se govori o raznim temama o kojima ranije nijesu učili na fakultetu. Jedan od izvođača programa je i Barović koji je, između ostalog, izradio program kartografija i nove kartografske tehnologije, gdje profesorima geografije pojašnjava na koji način se izrađuju digitalne karte.