Crnogorci se najviše distanciraju od Roma, a skoro nimalo od Srba

Najveći stepen etničkog distanciranja Crnogorci iskazuju prema Romima, nešto manje prema Albancima, još niže prema Hrvatima, a gotovo da nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima, pokazalo je istraživanje Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM).

Objavljeno: 17. 09. 2019 - 12:36

Istraživanje „Međuetnički odnosi i etnička distanca u Crnoj Gori“ sprovedeno u maju ove godine na uzorku od 909 ispitanika iz 17 opština u Crnoj Gori.

Direktorica CEDEM-a Milena Bešić je kazala da je procjena građana Crne Gore da su danas prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u nešto manjoj mjeri ostvarena nego što je to bio slučaj 2018. godine.

milena-besic

Metodolog CEDEM-a, Miloš Bešić je rekao da podaci ukazuju da se Crnogorci u veoma maloj mjeri distanciraju u odnosu na Srbe, tačnije, Crnogorci gotovo da nimalo ne iskazuju distancu prema Srbima.

On je dodao da minimalna distanca koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, u suštini, nije etnička već je politička.

Bešić je naveo da najveći stepen distanciranja Crnogorci iskazuju prema Romima, značajno niže prema Albancima, te još niže prema Hrvatima.

On je kazao da jednako, kao što su izmjerili da gotovo da nema distance koju iskazuju Crnogorci prema Srbima, važi i obrnuto, tj. Srbi gotovo da nemaju distancu prema Crnogorcima.

„Kao i u prethodnom slučaju i distanca koju iskazuju Srbi prema Crnogorcima, u najvećoj je mjeri politička, a ne etnička”, rekao je on.

milos-besic

 Kako je dodao, istraživanje je pokazalo da Srbi iskazuju, komparativno, značajno viši nivo distanciranja u odnosu na pripadnike ostalih etničkih grupacija u poređenju sa Crnogorcima.

On je kazao da najveći stepen distanciranja oni koji se etnički izjašnjavaju kao Srbi iskazuju prema Albancima, a zatim prema Romima.

„No, visoke vrijednosti mjerimo i kada je riječ o distanciranju prema Hrvatima, a nešto niže, iako još uvek komparativno visoke, kada je riječ o distanciranju prema Bošnjacima i Muslimanima“, naveo je Bešić.

On je kazao da podaci ukazuju da gotovo nema distance između Bošnjaka i Muslimana, pojašnjavajući da je to razumljivo imajući u vidu da je etnički ovdje riječ o jednoj istoj grupi.

„Bošnjaci najveći stepen distanciranja iskazuju u odnosu na Rome, a zatim u odnosu na Albance, te u odnosu na Hrvate. Distanca koju iskazuju Bošnjaci u odnosu na Srbe, značajno je niža, a još je niža distanca u odnosu na Crnogorce“, rekao je Bešić.