Simović na predstavljanju projekta regulacije Lima i Grnčara

U Bijelom Polju će u petak biti predstavljen projekat „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima''.

Objavljeno: 19. 09. 2019 - 15:26
Ilustracija

Projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Svjetskom bankom, a finansira se iz bespovratnih sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i Specijalnog fonda za klimatske promjene (SCCF). Opštine obuhvaćene projektom su: Gusinje, Plav, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje.

Realizacijom ovog projekta, stvoriće se uslovi za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih radova na izgradnji višenamjenskih obaloutvrda na Limu i Grnčaru, čiji se početak očekuje već tokom naredne godine.

Predstavljanju projekta će prisustvovati potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović, Šef kancelarije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru Emanuel Salinas i predsjednici opština Gusinje, Plav, Andrijevica, Berane i Bijelo Polje.

Projekat će biti predstavljen u sali Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 11 časova.