Vlada povećala nagradu za logotip i slogan nacionalnog brenda na 50.000 eura

Vlada je danas saopštila da na međunarodni Javni konkurs za izbor logotipa i slogana nacionalnog brenda Crne Gore koji je bio otvoren do 04. jula 2019. godine pristiglo 24 konkursnih rješenja, od kojih, po ocjeni Komisije, ni jedno nije zadovoljilo postavljene kriterijume.

Objavljeno: 19. 09. 2019 - 19:10

Imajući u vidu značaj nacionalnog brenda za pozicioniranje Crne Gore u međunarodnim okvirima, uključujući inostrana ulaganja, turističke posjete, politička partnerstva, tražnju domaćih proizvoda na inostranom tržištu i brojne druge oblasti, Vlada je zadužila se Ministarstvo ekonomije da, do kraja septembra 2019. godine, ponovi javni konkurs, kao i da poveća iznos nagrade sa 10 000 na 50 000 eura, navodi se u saopštenju.