Na cijeni međusobno učenje

Vrijeme od dvije godine kratak je period za implementaciju komparativnog učenja, čak i za primjenu primjera dobre prakse – ocijenjeno je na konferenciji Regionalna saradnja o aktivaciji, politikama i programima za podršku zapošljavanju u zemljama Zapadnog Balkana, koja se sprovodi u okviru projekta Regionalna platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP).

Objavljeno: 26. 09. 2019 - 10:22

Sa skupa, održanog u Budvi, preporučeno je da se sa dvije poveća na tri godine period primjene naučenog kroz regionalnu razmjenu iskustava, vježbi komparativnog učenja.

U radu Konferencije u Budvi učestvovali su ispred Zavoda za zapošljavanje  Jovan Kostić i Aleksandar Rakočević. Pored predstavnika iz Crne Gore, učestvovali su predstavnici javnih službi za zapošljavanje i ministarstava rada iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Regionalna platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja, koju finansira Evropska unija, a implementiraju Savjet za regionalnu saradnju (SRS) i Međunarodna organizacija rada (MOR) od 2016. godine, po prvi put je implementirala u regionu Zapadnog Balkana niz radionica za razmjenu stručnog znanja o odabranim politikama i programa zapošljavanja, po ugledu na program EU za međusobno učenje. Ministarstva rada i javne službe za zapošljavanje zajedno su razmatrali odabrane programe i mjere zapošljavanja (uključujući zapošljavanje mladih, zapošljavanje osoba s invaliditetom, samozapošljavanje, lokalna partnerstva za zapošljavanje, pripravništvo i obuku na radnom mestu) i učestvovali u regionalnim radionicama za razmjenu stručnog znanja.

Pored toga, ESAP je podržala upoređivanje uspješnosti između JSZ na Zapadnom Balkanu i njihov poboljšani dijalog kroz implementaciju „vježbi komparativnog učenja“ (benclearning) među javnim službama za zapošljavanje, slijedeći iskustva Mreže javnih zavoda za zapošljavanje Evropske unije.

Delegacije zemalja učesnica konferencije su razgovarali o aktuelnim kretanjima na tržištu rada, sprovođenju mjera aktivne politike zapošljavanja, realizaciji glavnih rezultata programa međusobnog komparativnog učenja, uključujući ključne izazove i prioritetne akcije na Zapadnom Balkanu, kao i o dogovoru za buduću saradnju u oblasti zapošljavanja i socijalne politike između ministarstava rada i javnih službi za zapošljavanje Zapadnog Balkana.