Poliex Berane: Prosječna zarada 382 eura, proizvodnja veća nego lani

Beranska fabrika eksploziva Poliex zapošljava 73 radnika sa prosječnom neto zaradom od 382 eura. Proizvodnja je ove godine nešto veća nego lani.

Objavljeno: 02. 10. 2019 - 10:10

„Poliex je u prvih osam mjeseci ove godine proizveo 428 tona eksploziva i 112 tona amonijum perhlorata. Vrijednost realizacije je oko 960 hiljada eura. Obim proizvodnje eksploziva je u odnosu na isti period prošle godine veći za 11,7%, a proizvodnja amonijum perhlorata je uvećana za 7,7%“, navodi se u Informaciji o stanju u prerađivačkoj industriji koje je pripremilo Ministarstvo ekonomije.

Shodno tome i ukupni prihodi ostvareni proizvodnjom, koji za osam mjeseci 2019. godine iznose oko 960 hiljada eura, veći su za 9,4 % u odnosu na uporedni period iz 2018. godine.

„Za ovu godinu ukupni prihodi će premašiti dva miliona eura“, konstatuje se u dokumentu.

U domenu usluga Poliex je u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom unutrašnjih poslova u 2018. godini realizovao poslove u vrijednosti od oko 385 hiljada eura, a tokom 2019. godine oko 245 hiljada eura.

U 2018. godini Poliex je investirao oko 305.000 eura, a tokom 2019. godine nepunih 60.000 eura. Za narednu 2020. godinu planirano je ulaganje od 550.000 eura.

Poliex zapošljava 73 radnika sa prosječnom neto zaradom od 382 eura, koja je za 3% veća u odnosu na prosjek iz 2018. godine.

Osnovni proizvodni program fabrike čine praškasti, vodootporni i anfo eksplozivi za potrebe privrede.