Od danas dostupan akademski studentski email

Centar Informacionog sistema Univerziteta Crne Gore omogućio je korišćenje akademskog studentskog email servisa za studente Univerziteta Crne Gore, saopšteno je iz UCG.

Objavljeno: 02. 10. 2019 - 19:11

Web stranica putem koje se pristupa email servisu je mail.edu.ucg.ac.me. 

Username i password preuzima se u Studentskoj službi određenog fakulteta.

Više informaija može potražiti ovdje.