Saša Ivanović predsjednik Odbora direktora „Naučno-tehnološkog parka Crne Gore“

Vlada Crne Gore imenovala je danas čelne ljude "Naučno-tehnološkog parka Crne Gore".

Objavljeno: 03. 10. 2019 - 17:51

"Za predsjednika Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“, imenuje se Saša Ivanović, dosadašnji član Odbora direktora ovog društva, predstavnik Vlade Crne Gore.Za potpredsjednicu Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“, imenuje se Prof. dr Sanja Peković, dosadašnja članica Odbora direktora ovog društva, predstavnica Univerziteta Crne Gore", navodi se u Rješenju.
Osnivači Naučno-tehnološkog parka su Vlada i Univerzitet Crne Gore.
Naučno-tehnološki park Crne Gore (NTP CG d.o.o.) osnovan je kao pravno lice 20. septembra i zvanično je počeo sa radom
Osnivanjem pravnog lica stvoreni su uslovi da se pokrenu aktivnosti koje za cilj imaju uspostavljanje modela podrške, sistema rada i organizacije na osnovu kojih će NTP CG pružati usluge budućim i postojećim preduzetnicima, inovatorima, istraživačima i kompanijama.