Infofest: Počeo Hakaton „Neka dostupno bude i korisno“

Prvi takmičarski dan Hakatona „Neka dostupno bude i korisno“, na temu otvorenih podata, kapočeo je danas i šest timova takmičiće se kroz kreiranje aplikacija koje bi dostupne podatke učinile korisnim javnoj upravi, privredi i/ili građanima.

Objavljeno: 04. 10. 2019 - 12:57

Hakaton organizuju Ministarstvo javne uprave i Privredna komora Crne Gore u okviru projekta Odeon finansiran kroz INTERREG Mediteranski program 2014-2020

Ekipe koje su po pozivu prijavile daučestvuju u Hakatonu su Codingo, MSSS tim, Terminal 5,NAEMI, Data design i Globus tours. Mentori suSanja Simonović, M:TEL Digitalna fabrika, Ivica Tatar, Logate I Srđan Vujić,UNDP i žiri Milena Đukanović, Elektrotehnički fakultet, Bojana Bajić, Ministarstvo javne uprave i Nada Rakočević, Privredna komora Crne Gore

Najboljima slijede vrijedne nagrade - nagradni fond iznosi 3.500€!

Projekat odeon pripada horizontalnim projektima i sprovodi se u okviru Programa Mediteran, prioritetna osa 1 - društvo i kreativnost (social&creative). Osnovni cilj Projekta je da stvori novi model upravljanja na osnovu korišćenja otvorenih podataka, a u skladu sa strategijom jedinstvenog digitalnog tržišta. Odeon pruža priliku da se privatne kompanije stimulišu da rade na aplikacijama i uslugama koristeći resurs otvorenih podataka. Na osnovu rezultata projekta HOMER, na koji se odeon i oslanja, očekuje se da bude stimulisana potražnja za podacima boljeg kvaliteta, s jedne strane, i da se omogući privatnim akterima da razviju aplikacije i usluge koristeći otvorene i velike podatke. Ovi podaci bi trebalo da budu od posebnog značaja za MSP, istraživače, ali i za građane, a javne institucije bi trebalo da služe kao platforme koje omogućavaju razvoj teritorija koje obuhvataju. Privredna komora Crne Gore je partner, a Ministarstvo javne uprave pridruženi partner na projektu odeon.

Zvanični portal otvorenih podataka je www.data.gov.me.