ĐUKANOVIĆ: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rješenja

Za Crnu Goru XXI vijeka definisanje kulturnog identiteta jeste svojevrsni kreativni proces, lišen kratkoročnih i, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Objavljeno: 08. 10. 2019 - 21:18
  Fotogalerija
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 1/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 2/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 3/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 4/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 5/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 6/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 7/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 8/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 9/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 10/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 11/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 12/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 13/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 14/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 15/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 16/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 17/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 18/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 19/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 20/21
ĐUKANOVIC: Definisanje kulturnog identiteta kreativni proces, nema instant formula i rjesenja
Otvaranje izložbe Kreativna Crna Gora 21/21

On je, otvarajući izložbu "Kreativna Crna Gora", ocijenio da "strateški razvijamo i sprovodimo politike individualne i timske krativnosti u interakciji sa zajednicom na konkretnim projektima.

Upravo na tom tragu, kako je dodao, posebnu pažnju zavređuju dinamični projekti takozvanih kreativnih industrija, kreativnih aktivnosti i inicijativa, kao i usluga i servisa u kulturi.

"To je, svakako, samo jedan pravac za valorizaciju kulturnog kapitala Crne Gore. I u njenim regijama i po njenim gradovima, nužno je da djelujemo autentično identitetski, prezentujući kao država svoje specifično multi - kulturalno nasljeđe, ali i dokazujući se na novim idejama i sa inovativnim kulturnim proizvodima, kako bismo jasno pozicionirali naš državni brend i kod kuće i u svijetu. Pogotovo imajući u vidu oblast turizma, naše strateške razvojne grane, u kojoj dobre kulturne politike bitno osnažuju konkurentnost naše ekonomije", kazao je Đukanović.

Predsjednik države je kazao da su razvoj kreativnog ljudskog potencijala, istraživanje u novim domenima kulture i umjetnosti, kao i na novim tržištima, preduzetničko otvaranje u menadžmentu u kulturi, djelovanje u modelu kreativne ekonomije - nerazdvojivi od evaluacije, od pomnog praćenja kvalitativnog pomaka koji se postiže na tom putu.

"Ne samo zato što svaki drugačiji pristup nosi rizike da zapadnemo u ćorsokak komercijalizacije, već i zato što je bez brige o kvalitetu, bez kompetitivnosti, nemoguće naše uspješno globalno kulturno umrežavanje. Ovakvo upozorenje ne umanjuje naše zajedničko zadovoljstvo činjenicama o početnim međunarodnim priznajima projektu "Kreativna Crna Gora", naprotiv. To što ovaj projekat postaje konkurentan na širem tržištu, i što, kako smo vidjeli, već imamo ustanovljenih 11 takozvanih novih "kulturnih biznisa" - upravo je dobra početna satisfakcija i prava poruka za dalju podršku u razvoju ovakvih kulturnih politika", rekao je Đukanović.

On je poručio da će stvaranjem institucionalnih okvira i produkovanjem javnih politika u kreiranju crnogorskog kulturnog identititeta i autentičnog kulturnog proizvoda, stvaraoci i menadžeri u kulturi, u državi uvijek imati saveznika i partnera.