DRI: Pozitivno mišljenje za godišnji izvještaj Demokrata

Državna revizorska institucija dala je pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj Demokratske Crne Gore, uz negativno mišljenje na reviziju pravilnosti, za prošlu godinu.

Objavljeno: 09. 10. 2019 - 10:11

„Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Demokratske Crne Gore za 2018. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim za navedeno u Izvještaju pod tačkom 3.6. - (troškovi reklame i propagande, troškovi amortizacije i troškovi održavanja opreme)“, poručuju iz DRI.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

„Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 13,18 i 18a)“, stoji u izvještaju DRI.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske Crne Gore za 2018. godinu izvršena je kontrola realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu.

„Revizijom je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao četiri preporuke, djelimično jednu i dvije preporuke nije realizovao“, zaključuju u DRI.