Predstavljanje projekta regulacije Bojane i drugih rijeka u slivu Drima

U petak, 11.oktobra, u Ulcinju će biti predstavljen regionalni Projekat „Klimatski otporno, integralno upravljanje rizicima od poplava u prekograničnom slivu rijeke Drim na Zapadnom Balkanu“

Objavljeno: 10. 10. 2019 - 12:10

Projekat realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa kancelarijom UNDP-a u Crnoj Gori, a finansiraće se iz bespovratnih sredstava Adaptacionog Fonda.
 
Realizacijom ovog projekta stvoriće se uslovi za rješenje višedecenijskog problema  koji prouzrokuju poplave na područuju sliva rijeke Drim u Crnoj Gori.

Predstavljanju projekta će prisustvovati potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović, Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori g-đa Daniela Gašparikova, predsjednici opština Ulcinj i Nikšić, kao i predstvanici drugih relevantnih institucija koje će biti korisnice projekta.
 
Projekat će biti predstavljen u sali Opštine Ulcinj, sa početkom u 11,00h.