Sastanak SZS Tivat i Uprave za šume: Zaštita šuma od požara kompleksno pitanje

Zaštita šuma od požara je kompleksno pitanje i zahtijeva integrisani pristup kako lokalne zajednice tako i državnih organa, zaključeno je na sastanku SZS Tivat sa Upravom za šume Crne Gore. 

Objavljeno: 11. 10. 2019 - 15:33

"Cilj je sprječavanje šumskih požara, umanjenje štete od požara i u tom pravcu se mora mnogo uraditi a prije svega: podizanje svijest građana o zaštiti šuma od požara, obuka stanovništva o čuvanju šuma, razvoj svijesti o zaštiti šuma svih interesnih grupa, razvoj informacionog sistema o šumskim požarima, izgradnja modela klasifikacije vegetacije u odnosu na gorivost, razvoj metoda obnove i sanacije šuma uništenih požarima", navodi se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali predstavnik Uprave za šume Iso Kalač, šef PJ Kotor sa ispostavama Bar, Budva, Herceg Novi, Tivat, Ulcinj i Cetinje i šef područne jedinice Bar Željko Dević.

U ime SZS Tivat sastanku su prisustvovali komandir Zoran Barbić i savjetnica Sanela Fičer.

Sastanak je bio prvi u nizu, a učesnici su se saglasili da ovaj vid saradnje ima zajednički cilj u očuvanju šuma.

Takođe, u ove aktivnosti, kako je saopšteno neophodno je uključiti Direktorat za vanredne situacije kao i Opštinski Tim za zaštitu i spašavanje Opštine Tivat.

"Komandir SZS Tivat istakao je dosadašnja ulaganja Opštine Tivat u ovaj vid zaštite i to: nabavka neophodne opreme za SZS, izgradnja požarnih puteva, održavanje šumskih staza, ojačavanje hidrantske mreže, formiranje požarnih koridora itd".

Šef PJ Kotor Iso Kalač je pohvalio napore Opštine Tivat, SZS i istakao da će Uprava za šume kao i resorno ministarstvo uložiti dodatne napore u skladu sa svojim nadležnostima kako bi se sprovele sve mjere za zaštitu šuma od požara.

"Sagovornici su se saglasili da se već sada počne sa aktivnostima u pripremama za ljetnju požarnu sezonu. Jer šume su pluća našeg grada", zaključuje se u saopštenju.