Uklanjaju ugostiteljske terase iz Sutomora

Većina korisnika ugostiteljskih terasa u tzv. crvenoj zoni u Sutomoru (u Izmjeni programa privremenih lokacija od red.broja 4.4 do 4.28), uklonili su svoje objekte i oslobodili lokacije, dok je na pojedinim lokacijama uklanjanje u toku.

Objavljeno: 13. 10. 2019 - 14:30

U cilju realizacije projekta rekonstrukcije saobraćajnice, trga i šetališta u Sutomoru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je predložilo uklanjanje predmetnih lokacija, s obzirom na to da novi projekat uredjena ovog dijela obale predvidja redukovan, unificirani, izgled ugostiteljskih obejkata.

„Dosadašnji ugostiteljski objekti bili su planirani samo za sezonu 2019. godine, a korisnici su Javnom preduzeću priložili bankarske garancije na ime uklanjanja objekata do 30. oktobra.

Radovi na rekonstrukciji obalne zone u Sutomoru treba da počnu ove jeseni, a u Upravi javnih radova za sjutra je zakazano javno otvaranje ponuda za izbor izvodjača radova. Početna faza radova (faza II projekata) obuhvatiće dio trga i prostor za ugostiteljske objekte kao prioritetnu lokaciju“, saopšteno je iz JP „Morsko dobro“.