Usavršavanje u šumarskim naukama za naše studente

Crna Gora i Bugarska u narednom periodu ostvarivaće tješnju i intenzivniju saradnju u oblasti šumarstva, u cilju razvoja ovog sektora u obje zemlje i efikasnijeg suočavanja sa izazovima u ovoj oblasti koje donose klimatske promjene. Poseban efekat od saradnje imaće crnogorski studenti.

Objavljeno: 15. 10. 2019 - 18:44

Osnov za buduću saradnju je Deklaracija koja je da danas potpisana u Sofiji između Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, ishrane i šumarstva Republike Bugarske. Dokument su potpisali državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju dr Milosav Anđelić i Atanas Dobrev pomoćnik ministra poljoprivrede ishrane i šumarstva Bugarske.

Saradnja će se razvijati, kako na nivou nadležnih državnih organa dvije države, tako i institucija odgovornih za naučno istraživanje, obrazovanje, obuke i razvoj sektora šumarstva.

Za državnog sekretara u crnogorskom Ministarstvu Milosava Anđelića, posebno je važno što će ovaj sporazum omogućiti olakšan pristup crnogorskim studentima da obave specijalističke obuke u oblasti šumarskih  nauka i da se obrazuju na univerzitetima u Bugarskoj.

deklaracija-bugarska-2

Saradnja će se će intenzivirati razmjenu delegacija zvaničnika i eksperata, uključujući i predstavnike državnih preduzeća u oblasti šumarstva iz obje zemlje.

Posebna pažnja biće usmjerena na realizaciju zajedničkih projekata u dijelu prilagodljivosti vrsta drveća uslovima uzrokovanim klimatskim promjenama. U tom pravcu državni sekretar Anđelić i direktor Uprave za šume Nusret Kalač prethodnih dana imali su niz sastanaka na Šumarskom fakultetu u Sofiji.

Iskazana je spremnost Bugarske da Crnoj Gori pruži sveobuhvatnu pomoć u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva u oblasti šumarstva sa EU propisima, navodi se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.