UCG: Stav Ministarstva da se potvrdi pravnim aktom

Ministarstvo prosvjete javno je saopštilo Studentskom parlamentu stav u vezi sa otvorenim pitanjima u vezi sa statusom studenata magistarskih studija na Univerzitetu Crne Gore (UCG). Javno saopštenje treba potvrditi donošenjem odgovarajućeg pravnog akta na osnovu kojeg se studenti, koji nijesu u predviđenom roku završili magistarske studije, oslobađaju obaveze plaćanja sredstava po osnovu zaostalih ECTS kredita prilikom aktiviranja statusa studenta na određenom magistarskom programu, stoji se u saopštenju UCG.

Objavljeno: 16. 10. 2019 - 14:05

Navode da tim pravnim aktom Ministarstvo prosvjete preuzima na sebe dug studenata po osnovu ovjere semestra magistarskih studija, odnosno prenosa zaostalih ECTS kredita, kao i način i vrijeme realizacije tog akta.

<<<< Studenti neće dodatno plaćati tezu, rok još dvije godine <<<

„Studenti magistarskih studija ne plaćaju tezu, kako je saopšteno, već aktiviranje statusa studenta, u skladu sa Zakonom, Statutom i Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama koje su od svog osnivanja po Zakonu isključivo samofinansirajuće. Univerzitet ni u jednom trenutku nije sporio činjenicu da je rok za završetak magistarskih studija dvije godine, već da su studenti u obavezi da aktiviraju status studenta“, kazali su.

Dodaju da će Univerzitetu, kao i do sada, u središtu pažnje biti interes studenata, što, kako kažu, pokazuje i ovim primjerom.

„Univerzitet Crne Gore svoj rad zasniva isključivo na važećim pravnim propisima, a ne saopštenjima datim medijima. U tom smislu Univerzitet insistira da Ministarstvo prosvjete, kako to i priliči, konačno dostavi odgovarajući pravni akt na postupanje“, zaključili su.