Aerodrom Tivat: Radnici sakupljali strane predmete i krhotine sa manevarskih površina

Na Aerodromu Tivat održana je akcija FOD Walk (Foreign Object Debris) tokom koje su ručno sakupljani strani predmeti i krhotine sa manevarskih površina.

Objavljeno: 16. 10. 2019 - 15:48

70 zaposlenih, podijeljni u četiri grupe prešli su površinu od

50 000 m2 i to:platformu za komercijalnu avijaciju, platformu za generalnu avijaciju, pripadajuću rulnu stazu i saobraćajnicu. Tim koji je skupio najviše predmeta je nagradjen od menadžmenta Aerodroma Crne Gore.

Aerodromske službe redovno vrše kontrolu piste i ostalih dijelova manevarskih površina po kojima se kreću vazduhoplova a FOD walk akcije sprovode se na aerodromima širom svijeta, u cilju dodatnog isticanja značaja sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Aerodromi Crne Gore treći put su organizovali FOD walk akciju i nastaviće da podržavaju tu globalnu dobru praksu.