Simović Zvicer: Radnici koji rade do 24 sata imaju pravo na uvećanu zaradu

Profesorica Radnog prava na Univerzitetu Crne Gore Vesna Simović Zvicer ocijenila je da će kompanije koje bude radile do 24 sata uoči radne nedelje morati zaposlenima da plate uvećanu zaradu po osnovu noćnog rada u periodu izmedju 22h i 24h: 40% po svakom započetom satu (ako su toga dana radili prekovremeno + 40% za svaki zapoceti sat prekovremenog rada).

Objavljeno: 17. 10. 2019 - 11:56

Takodje, zaposleni koji budu radili u subotu do 24 sati imaju pravo na slobodnu nedjelju + u ponedjeljak dodatnih 12 sati odmora.

“Npr.zaposleni koji je bio angažovan u subotu do 24h neće moći biti angažovan u nedelju i ponedeljak do 12h.Ovo zbog toga što sedmični odmor ne može da isključi odmor izmedju dva radna dana koji traje 12h, već se ti sati dodaju na sedmični odmor. Podsjećam i na to da je pravo na odmore garantovano Ustavom, te da se zaposleni ne može odreći prava na odmor,niti mu se isto može uskratiti”, navela je ona.


Kako je navela na fejsbuk stranici, to je potvrda njenoh  ranijeg stava da su izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini bile nepotrebne, te da je samo bilo potrebno dosljedno primijeniti Zakon o radu, koji predvidja da se sedmični odmor po pravilu koristi nedjeljom.

Kompanije Voli je najavila da će pojedini njihovi objekti raditi u subotu do 24 sata uoči uvodjenja radne nedelje 20. oktobra.