Javni interes je da se novine prodaju nedjeljom

Smisao i svrha izuzetka iz člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini koji se odnosi na rad nedjeljom i u dane praznika u kioscima za prodaju novina bila je da se građanima, radi ostvarivanja javnog interesa i prava na informisanje, omogući nesmetan pristup štampi - navodi se u dopisu Ministarstva ekonomije, koji je juče upućen izdavačima, distributerima i prodavačima dnevnih novina.

Objavljeno: 19. 10. 2019 - 06:49

Ove nedjelje će se, kako su trgovine obavijestile izdavače, novine prodavati na 309 prodajnih mjesta. Prošle nedjelje prodavane su na 869 prodajnih mjesta.

- Imajući u vidu da se članom 49 stav 1 Ustava jemči sloboda štampe i drugih vidova javnog obavještavanja, a u cilju obezbjeđivanja ustavom garantovane slobode štampe, odredbu člana 35a stav 2 tačka 2 Zakona o unutrašnjoj trgovini treba primijeniti na način da se nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika trgovina na malo može obavljati u specijalizovanim prodavnicama ili kioscima za prodaju štampe, bez ograničenja u pogledu prodaje pretežno jedne vrste robe, konkretno štampe, koje je propisano članom 35a stav 3 Zakona o unutrašnjoj trgovini – objašnjeno je u dopisu, koje potpisuje ministarka Dragica Sekulić.

Ističe se da se kiosci kao prodajna mjesta na kojima se uobičajeno vršila prodaja štampe, mogu nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika, pored štampe, imati isti asortiman robe koji se prodaje tokom ostalih radnih dana.

- U suprotnom, došlo bi do ograničavanja garantovane slobode štampe, što bi nesporno ugrozilo javni interes iskazan kroz potrebu građana da imaju nesmetan pristup štampi – naglašeno je u saopštenju.

Izmjene Zakona o unutrašnoj trgovini primjenjuju se od ove nedjelje.