Od 34 ambasadora 10 nijesu diplomate

- Od 28. juna 2006. godine otkako je Crna Gora postala 192. punopravna članica Ujedinjenih nacija i njena zastava se zavijorila na Ist Riveru, našu državu su priznale 182 zemlje, od 195, koliko trenutno ima suverenih država na svijetu. Sa preostalih 13 država članica UNa pokrenuta je procedura, uspostavljanja diplomatskih odnosa, ali još nije okončana.

Objavljeno: 20. 10. 2019 - 06:10

Iz Ministarstva vanjskih poslova pojašnjavaju da se prema međunarodnom pravu i praksi, priznanje novih država ostvaruje unilateralnom odlukom druge države, i to predstavlja klasični način priznanja.

PROCES PRIZNAVANJA

Sa razvojem multilateralne diplomatije i diplomatije međunarodnih organizacija, posebno Ujedinjenih nacija, čin prijema nove države u UN koji počiva na saglasnosti svih članica, istovremeno predstavlja akt priznanja te države od drugih država koje su članice UN. Ova praksa je opšteprihvaćena i kad država postane članica UN nije potrebno da traži bilateralno priznanje od drugih država. Isto važi za Crnu Goru, tako da se može reći da je prijemom u UN 28. juna 2006. Crna Gora priznata od svih njenih članica.

Što se tiče klasičnog načina, do sada su Crnu Goru priznale 182 države od kojih dvije nijesu članice UN (Kosovo i Palestina) sa kojima su uspostavljeni diplomatski odnosi, saopštili su Pobjedi iz resornog Ministarstva. Sa preostalih 13 država članica UN-a: Barbados, Belize, Butan, Ekvatorijalna Gvineja, Kamerun, Madagaskar, Maršalska Ostrva, Nigerija, Papua Nova Gvineja, Somalija, Sveti Tome i Principe, Tanzanija i Tonga, pokrenuta je procedura, upućivanjem Protokola o uspostavljanju diplomatskih odnosa, ali još nije okončana.

Podsjetimo, Island je bio prva država koja je zvanično priznala Crnu Goru, samo 18 dana od referenduma kojim je obnovila nezavisnost i pet dana nakon što je naš parlament usvojio Deklaraciju o nezavisnosti. Tadašnji ministar vanjskih poslova Islanda Geir Harde 8. juna 2006. godine u pismu prvom šefu diplomatije u nezavisnoj Crnoj Gori Miodragu Vlahoviću naveo je da mu je čast u ime Vlade Islanda da saopšti da njegova zemlja priznaje Crnu Goru kao nezavisnu državu. Naša zemlja je sa Islandom uspostavila diplomatske odnose već 26. septembra 2006. godine.

DIPLOMATSKA MREŽA

Crnogorska mreža diplomatsko-konzularnih predstavništava nije velika. U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova, koji je objavila Vlada, piše da Crna Gora ima otvorene ambasade u 30 zemalja svijeta, šest stalnih misija i četiri generalna konzulata u zemljama u inostranstvu.

Crna Gora ima ambasade u Albaniji, Argentini, Austriji, Kraljevini Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Grčkoj, Italiji, na Kosovu, u Kini, Mađarskoj, Sjevernoj Makedoniji, Njemačkoj, Poljskoj, Rumuniji, Moskvi, Sjedinjenim Američkim Državama, Srbiji, Sloveniji, Turskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Hrvatskoj, Ukrajini, Švajcarskoj Konfederaciji, Španiji, Danskoj, Holandiji. Crna Gora ima još ambasadu pri Svetoj Stolici i Suverenom malteškom viteškom redu, sa sjedištem u Rimu.

Naša država ima šest stalnih misija pri međunarodnim organizacijama: Evropskoj uniji, sa sjedištem u Briselu, stalna misija pri Organizaciji Ujedinjenih nacija, sa sjedištem u Njujorku, stalna misija pri Organizaciji za evropsku bezbjednost i saradnju i specijalnim organizacijama UN, sa sjedištem u Beču, te pri NATOu u Briselu. Takođe, Crna Gora ima predstavnika u Stalnoj misiji pri Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, i Stalnoj misiji pri Savjetu Evrope, sa sjedištem u Strazburu. - Na rezidentnoj osnovi Crna Gora trenutno ima 34 ambasadora. Prosječna starost crnogorskih ambasadora je 56 godina - kazali su Pobjedi iz Ministarstva vanjskih poslova.

ZAŠTITA INTERESA

Na pitanje koliko imamo karijernih ambasadora i ko su ti ambasadori, a koliko onih koji su na tim mjestima usmjereni od strane partija ili na neki drugi način i ko su ti ambasadori iz resornog Ministarstva su odgovorili: „Šef diplomatsko-konzularnog predstavništva se, shodno članu 63 Zakona o vanjskim poslovima, bira iz reda diplomata, ali on, takođe, može biti lice koje nije diplomata, a koje je ostvarilo zapažene profesionalne rezultate. Crna Gora ima 24 šefa DKP-a iz redova diplomata i 10 lica koja nijesu diplomate, čiji je broj u skladu sa članom 63 Zakona o vanjskim poslovima u kome se navodi da ova lica mogu činiti najviše 30 odsto šefova DKP-a“. U Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva vanjskih poslova navodi se da je u diplomatsko konzularnim predstavništvima u inostranstvu zaposleno 207 lica, od čega 151 osoba radi u ambasadama širom svijeta.

 - Vlada Crne Gore je radi zaštite interesa Crne Gore i njenih građana i pravnih lica u državama u kojima nema diplomatsko ili konzularno predstavništvo, zaključila sporazume sa Srbijom, Hrvatskom, BiH, Bugarskom i Poljskom. U planu je potpisivanje sporazuma sa Turskom, a u finalnoj fazi su i sporazumi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Italijom. Kada finalizujemo spomenute sporazume, zastupanje crnogorskih državljana biće omogućeno u više od 160 država svijeta - ističu u Ministarstvu vanjskih poslova.

Ambasadori

Na sajtu Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore stoji da je Dušan Mrdović ambasador u Albaniji, Željko Perović u Austriji (akreditovan za Češku i Slovačku), Srđan Stanković u Argentini (pokriva Federativnu Republiku Brazil, Republiku Čile), a Vladimir Radulović u Belgiji (akreditovan i za Holandiju i Luksemburg). Obrad Mišo Stanišić, dužnost ambasadora obavlja u Bosni i Hercegovini. Snežana Radović je ambasadorka u Bugarskoj, Ana Vukadinović u Grčkoj, a Sanja Vlahović u Italiji.

Ferhat Dinoša je ambasador na Kosovu, Darko Pajović u Kini, Aleksandar Moštrokol u Mađarskoj, dok je Marija Petrović ambasadorka u Sjevernoj Makedoniji, a Vera Kuliš u Njemačkoj. Osim Poljske Budimir Šegrt je ambasador i za Letoniju, Litvaniju i Estoniju, a Goran Poleksić u Rumuniji. Ramiz Bašić je ambasador u Ruskoj Federaciji (pokriva Bjelorusiju), a Nebojša Kaluđerović ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama (pokriva Kanadu i Kubu). Tarzan Milošević ambasador je u Srbiji, Vujica Lazović u Sloveniji, dok je Periša Kastratović ambasador u Turskoj.

Dušanka Jeknić je ambasadorka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (pokriva Australiju), Borislav Banović ambasador je u Velikoj Britaniji, Ivan Ivanišević u Francuskoj, a akreditovan je i za Monako i Andoru, Boro Vučinić u Hrvatskoj. Ljubomir Mišurović obavlja funkciju ambasadora u Ukrajini, Damir Grbović u Švajcarskoj, a Aleksandar Eraković u Španiji. Miodrag Vlahović je ambasador Crne Gore u Svetoj Stolici i Suverenom Malteškom viteškom redu, sa sjedištem u Rimu.