Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“ slavi 20. rođendan

Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“, koja je osnovana 1999. godine, 31. oktobra na Cetinju obilježava dvadeset godina svog postojanja i rada.

Objavljeno: 30. 10. 2019 - 14:46

Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“  osnovana je s ciljem da radi na afirmaciji kulturno-istorijskog i državotvornog nasljeđa Crne Gore, ali i afirmaciji savremenih vrijednosti i potencijala crnogorskog društva. U skladu s takvim programskim opredjeljenjem, Fondacija realizuje izdavačke projekte, organizuje naučne i jubilarne skupove, inicira društveno-korisne i humanitarne aktivnosti, razvija kulturu sjećanja, stipendira najbolje studente iz oblasti društvenih nauka i podržava emancipatorske ideje u javnom životu.

U svom, dvodecenijskom radu, Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“ je realizovala mnoge značajne projekte, od kojih izdvajamo: postavljanje spomen-ploče u Skupštini Crne Gore, povodom donošenja “Stege”, prvog zakonskog akta u državno-pravnoj istoriji Crne Gore, zatim podizanje spomenika Svetom Petru Cetinjskom u Podgorici, dodjela imena Svetog Petra Cetinjskog glavnom bulevaru u Podgorici, organizacija naučnog skupa “Novija naučna saznanja o Petru I Petroviću Njegošu“, izdavanje publikacije o Božićnom ustanku i kapitalne monografije o Svetom Vladimiru Dukljanskom, dokumentarna serija od osam epizoda o dinastiji Petrović-Njegoš, koja je dobila status i pomoćnog nastavnog sredstva u crnogorskim školama. Fondacija je dodijelila i više od 20 stipendija za studente Studijskog programa za Istoriju i Studijskog programa za Crnogorski jezik i književnost, na Univerzitetu Crne Gore, kao i školovanje sveštenika Crnogorske pravoslavne crkve u inostranstvu.

Fondacija svoje aktivnosti realizuje zahvaljujući podršci više od 800 donatora, učešćem na konkursima, ali i projektnoj podršci Ministarstva kuture, Ministarstva prosvjete, Ministarstva nauke i drugih državnih institucija.

Funkcionisanje i ustrojstvo fondacije “Sveti Petar Cetinjski” regulisano je Statutom. Fondacija ima Skupštinu, Upravni odbor, koji čini predsjednik i osam članova, direktora i Nadzorni odbor. Skupština Fondacije održava se svake godine, 31. oktobra na Cetinju. 
Sjedište Fondacije je u Podgorici, ulica Novaka Miloševa br.3.

Polazeći od ostvarenih, od milenijumske i crnogorske samobitnosti, slobodarskog agona zasnovanog na dostajanstvu ljudskog bića, multikulturnoj, multietničkoj i multiepskoj strukturi crnogorskog društva zasnovanog na jedinstvu različitosti i pluralizmu mišljenja,

Težeći afirmaciji iskonskih vrijednosti humanističke i etničke strukture crnogorskog moralnog kodeksa i sistema regulacije društvenih odnosa na načelima pravde i pravice, jednakosti i slobode, postulata javne dužnosti, vjernosti, dužnosti, solidarnosti i poštenja,

Gradeći samonikli etos crnogorskog bića i mišljenja kao izraza slobodnog pogleda na svijet i idealima filantropije, altruizma, dobročinstva i afirmacije zakona čovječnosti, kojim ljudsko biće reprezentuje sebe pred čovječanstvom kao zajednicom ljudskog roda,

Poštujući prirodu i njene zakone održivog razvoja, biodiverzitet i prirodne resurse kao uslove opstojnosti u jedinstvu zajednice sa prirodnim bogatstvima, 

Privrženi istorijskim, slobodarskim, humanističkim, državotvornim, moralnim i juristčkim i tradicijskim zavjetima vjernosti i ljubavi spram crnogorskog otečestva, društva i države stečenim slobodarskim i pregalačkim žrtvovanjima u borbi za slobodu, voljnost i napredak, preuzimajući odgovornost za život i budućnost naraštaja koji dolaze,

Čuvajući uspomenu na ličnosti i djelo velikana crnogorske istorije - crnogorskog vladike i vladara, zakonopisca, diplomate, vrhovnog zapovjednika, poliglote, pisca kratke istorije Crne Gore, Petra I Petrovića Njegoša ( Njeguši, 8.11.1748,  Cetinje, 31.10.1830), koji je Crnom Gorom vladao od 1784-1830, a posebno cijeneći njegov humanističko-etički habitus ka slozi, dostojanstvu, slobodi, časti, istini, miru, što je došlo do naročitog izražaja u njegovim državničkim i etičko humanističkim “Poslanicama”, govorima i besjedama, djelotvornim primjerima svoga života potvrđenim,

Riješeni i svjesni odgovornosti pred budućnošću da u smislu opredijeljenih i  utvrđenih ciljeva i djelatnosti i potvrđenih načela u djelovanju  Fondacije Sveti Petar Cetinjski doprinesemo većim, bržim i boljim rezultatima od javnog interesa za crnogorsko društvo, idući u susret dvadestogodišnjici jubileja naše organizacije, članovi Fondacije Sveti Petar Cetinjski, djelujući preko njenih opštih akata utvrđenih organa, riješeni da unaprijedimo njenu unutrašnju organizaciju iz koje će izaći slobodni duh i njegova odgovornost prema budućnosti, organizovali su ovu Jubilarnu Skupštinu.