Uskoro prva konzervatorsko-restauratorska radionica za papir u Boki

OJU „Muzeji” Kotor obavještava uskoro će početi sa radovima na adaptaciji prostorija koje na broju 313 u Starom gradu u cilju stvaranja uslova za rad konzervatorsko – restauratorske radionice. 

Objavljeno: 04. 11. 2019 - 21:04

Okončana je izrada projektnog zadatka na osnovu konzervatorskih uslova, nakon čega se pristupilo prikupljanju ponuda projektantskih firmi za izradu konzervatorskog projekta adaptacije prostora, poručuju iz ove ustanove.

Otvaranjem konzervatorsko – restauratorske radionice OJU „Muzeji” će upotpuniti djelatnost otvaranjem mogućnosti za konzervaciju najprije papira, a potom kamena, drveta i tekstila.

 

OJU „Muzeji” Kotor sadrži obimnu papirnu građu i to arhivski fond Opštine Perast, porodični arhiv Visković, fond osnovne škole Perast i bibloteke porodica Visković, Balović, Krklec i Milošević.

 

Imajući u vidu da u Kotoru postoje značajni crkveni arhivi, biblioteke i razne privatne zbirke sa papirnom građom, knjigama, dokumentima, umjetninama na papiru, akvarelima, litografijama i slično, od javnog interesa je planirano otvaranje prve konzervatorsko-restauratorske radionice za papir u Boki Kotorskoj.

Radionica će biti zadužena za zaštitu papirne građe, preventivnu konzervaciju i konzervatorsko-restauratorske zahvate.

Voditeljka radionice će biti licencirana konzervatorka-restauratorka mr Maja Uskoković koja je završila magistarske studije restauracije na Sveučilištu u Dubrovniku.

Radila je na više projekata odobrenih od strane Ministarstva kulture kao i na predmetima iz fundusa Muzeja grada Perasta.