Izabran izvođač: Pogledajte ko će rekonstruisati TE Pljevlja

Komisija Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) izabrala je konzorcijum Dec International-Bemax-BB Solar-Permonte za izvođenje radova na tehonološkoj rekonstrukciji prvog bloka Termoelektrane Pljevlja. Konzorcijum u kojem su DEC International, Bemax iz Podgorice, i BB Solar je u suvlasništvu Blaža Đukanovića. Konzorcijum je ponudio da posao obavi za oko 54, 4 miliona ura, dok su druge dvije firme tražile značajno više novca.

Objavljeno: 08. 11. 2019 - 12:00

Iz EPCG navode da je tokom postupka javnog otvaranja ponuda, 15. okotobra 2019. godine, konstatovano da su svi prijavljeni konzorcijumi ponude dostavili u propisanom roku sa sljedećim finansijskim ponudama:

 

•             Shangai Electric Group Co.Ltd. - EUR 97.922.683,00€ (uključen PDV)

•             Hamon – Rudis - EUR 72.539.500,00 (uključen PDV)

•             Dec International-Bemax-BB Solar-Permonte - EUR 54.427.700,00  (uključen PDV)

 

Podsjetimo, tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke radova na ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane „Pljevlja“-Blok I objavljena je 11. jula 2019. godine nakon što je Odbor direktora EPCG donio Odluku o realizaciji te investicije, čija je vrijednost procijenjena na 45 miliona eura bez uračunatog PDV-a odnosno 54.450.000,00 sa PDV-om. Procijenjena vrijednost ponude donešena je na osnovu Idejnog  projekata koji je uradila renomirana kompanija Steag Energy Services GmbH iz Njemačke.  Shodno Zakonu, rok za žalbu je 10 dana od dana primanja odluke o izboru ponuđača.

"Nosilac konzorcijuma najpovoljnije ponude na tenderu je Kompanija DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORP koja je dio grupe DONGFANG ELECTRIC CORPORATION LIMITED (DEC) čija je ukupna imovina na konsolidovanom nivou prošle godine iznosila 11.7 milijardi eura, a ukupni kapital iznosio je 3.9 milijardi eura.  Promet ove Grupe, u toku 2018-e godine, je iznosio oko 3.9 milijardi eura dok je neto dobit u istom periodu iznosila150 miliona eura", kazali su iz EPCG.

Oni ističu da bi projekat ekološke rekonstrukcije postojećeg bloka TE „Pljevlja”, trebalo da bude realizovan do 2021. godine i prema njihovim riječima omogućiće nastavak rada termoenergetskog kompleksa u Pljevljima (TEP-RUP) u narednih 20 do 30 godina.

Toplifikacija Pljevalja uporedo sa rekonstrukcijom

Iz EPCG su poručili da će se rekonstukcijom obezbijediti ispunjavanje obaveza i poštovanje najstrožijih parametara zaštite životne sredine predviđenih najnovijom Odlukom EU 2017/1442 iz 2017.godine. Takođe, dodaju da projekat obuhvata, zajedno sa revitalizacijom deponije Maljevac vrijednom oko 20 miliona eura, i izgradnju sistema za odsumporavanje, sistema za denitrifikaciju, unaprijeđenje rada elektrofilterskog postrojenja kao i izgradnju sistema za tretman otpadnih voda.

"Uporedo sa ekološkom rekonstrukcijom, u roku od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora, obezbjediće se i izvor toplotne energije za toplifikaciju Pljevalja. Ekološkom rekonstrukcijom, sve emisije i produkti sagorijevanja uglja i hemijskih procesa koji se odvijaju prilikom proizvodnje električne energije, biće svedeni na granice ispod dozvoljenih, a sve u skladu sa zakonskom regulativom naše države i evropskim direktivama o emisijama iz termo izvora na ugalj. Termoenergetski kompleks u Pljevljima, Termoelektrana Pljevlja -  Rudnik uglja, jedan je od ključnih djelova elektroenergetskog sistema Crne Gore i od ogromnog je značaja za njegovu stabilnost", naglasili su i podsjetili da je EPCG, uporedo sa projektom ekološke rekonstrukcije, ušla u veliki  investicioni ciklus sa prioritetom diversifikacije proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, prije svega vjetra i sunca.

Kompanija "Bemax" koja je dio konzorcijuma, prepoznata je kao lider u građevinskoj industriji. Zapošljava oko 200 radnika, a imali su prošle godine prihod od 113,5 miliona eura i neto dobit od 13,3 miliona eura.