Davidović nezadovoljan savezom ,,Da svako ima“

Nikšićki biznismen Miodrag Daka Davidović nezadovoljan je funkcionisanjem koalicije ,,Da svako ima“ i blizu je odluke da digne ruke od logističke podrške toj  političkoj grupaciji, saznaje Pobjeda. 

Objavljeno: 09. 11. 2019 - 07:10

Više izvora Pobjede saopštilo je da je Davidović razočaran neusaglašenim  djelovanjem članica saveza, pogotovo kada je u pitanju odnos prema Odboru za izbornu reformu, tehničkoj vladi ali i učešću u potencijalnim protestima.

- Davidović se u neformalnim razgovorima povjerio dvojici crnogorskih političara da nije zadovoljan radom saveza jer ne djeluju kao tim i da, uprkos zajedničkoj platformi koju su potpisali, ne realizuju obaveze predviđene tim dokumentom - rekao je izvor Pobjede koji je dobro upućen u sva dešavanja.

Drugi izvor Pobjede je kazao da je Davidović ,,potpuno nezadovoljan“ radom jednog od potpisnika sporazuma jer djeluje shodno svojim političkim interesima, a ne u skladu sa deklarisanim ciljevima saveza.

Ozbiljni problemi za savez počeli su kada se raspravljalo o tome da li treba učestvovati u Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva.

Sporazum o političkoj saradnji između Socijalističke narodne partije, Ujedinjene Crne Gore, Radničke partije i nezavisnih poslanika kojim je formiran savez ,,Da svako ima“ potpisan je 1. maja. Sporazum su tada potpisali u ime SNP-a, Ujedinjene Crne Gore i Radničke partije Vladimir Joković, Goran Danilović, sada pokojni Janko Vučinić kao i nezavisni poslanici Aleksandar Damjanović i Anka Vukićević. Davidović je tada u intervju za TV Kopernikus kazao da stoji iza formiranja koalicije koju je potpisalo pet poslanika u parlamentu.

Novi blok tada je najavljivao ozbiljnu političku akciju, a, između ostalog, obavezali su se da će građanima ponuditi zajednički održivi političko-ekonomski program, koji će u prvom planu imati socijalno-ekonomsku strategiju razvoja.

Sporazumom o djelovanju saveza u narednih šest mjeseci koji je potpisan 27. maja je bilo predviđeno i da savez u najskorije vrijeme organizuje prvi u nizu skupova na temu uravnoteženog regionalnog razvoja u Crnoj Gori i njene infrastrukturne povezanosti sa okruženjem.

Najkasnije do 13. jula, kako je tada bilo zacrtano, savez je tada namjeravao da formira svoje koordinaciono tijelo koje će predlagati dalje aktivnosti i redovno informisati o planovima sve njihove subjekte i konstituente. Ništa od tih predviđenih stavki nije ispunjeno.

Platformom je predviđeno i da se osnaži medijsko prisustvo saveza ,,Da svako ima“ kroz pojačano zajedničko predstavljanje stavova o najvažnijim životnim temama, kroz konstituisanje zajedničkog medijskog tima koji će dnevno sarađivati na informativnom nivou, uz neophodne konsultacije sa čelnicima saveza kroz otvaranje stranica na društvenim mrežama, zajedničku terensku aktivnost koja podrazumijeva organizovanje problemskih tribina i obilazak birača. Ni te stavke nijesu realizovane, već je svaka stranka u medijima pojedinačno počela da iznosi svoje političke stavove.