Bečićev rad nije autentičan, bez kazne

Komisija Ekonomskog fakulteta dostavila je Senatu izvještaj o magistarskom radu lidera Demokrata Alekse Bečića i utvrdila da rad nije autentičan, navodi se u izvještaju koji je dostavljen Portalu Analitika.

Objavljeno: 11. 11. 2019 - 16:04

"Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 21. marta 2019. godine, u postupku razmatranja Izvještaja Komisije za stručnu provjeru autentičnosti magistarske teze pod nazivom „Uticaj tržišta kapitala na korporativno upravljanje u Crnoj Gori“ autora mr Alekse Bečića od 20.02.2019. godine, dostavljen aktom Ekonomskog fakulteta, vratio je Izvještaj na dopunu Ekonomskom fakultetu, zbog nepotpunosti", navedeno je.

senatgl

Razlozi su što je u Izvještaju Komisije izostao zaključak o autentičnosti magistarskog rada kao i to da je Izvještaj Komisije za stručnu provjeru autentičnosti magistarske teze Alekse Bečića, imenovane Odlukom Vijeća Ekonomskog fakulteta bio nepotpun jer nije potpisan od strane jednog od tri imenovana člana Komisije, ali i da nije navedeno da li je i koji je od članova Komisije metodolog za utvrđivanje plagijata", navodi se u odluci.

U obrazloženju izvještaja se ističe  da Sud časti nema pravnog osnova da odlučuje u ovoj situaciji, jer je prestao da postoji. Takođe, ni Etički odbor ne može da odlučuje jer je formiran kada je postupak več bio pokrenut.

senat

''Kako je prestao sa radom Sud časti, kao tijelo koje je bilo nadležno da odlučuje o kršenju akademskog integriteta po ranije važećim propisima, to nema pravnog osnova da Sud časti utvrđuje odgovornost i izriče mjere autoru magistarskog rada pod nazivom „Uticaj tržišta kapitala na korporativno upravljanje u Crnoj Gori“ mr Aleksi Bečiću, iako je utvrđeno da se rad ne smatra autentičnim. Imajući u vidu da je 27.09.2019. godine formiran Etički odbor, a da je članom 28 Zakona o akademskom integritetu propisano da se taj zakon primjenjuje na sve postupke započete nakon njegovog stupanja na snagu, a kako je predmetni postupak pokrenut prije stupanja na snagu ovog Zakona, to nema pravnog osnova da Etički odbor odlučuje u ovoj pravnoj stvari'', piše u saopštenju. 

Cijelu odluku možete pročitati ovdje.